Alkmaar azc Picassolaan

Bezoekadres: 
Picassolaan 9
1816 MD Alkmaar
T 088-7152700
Postadres: 
Picassolaan 9
1816 MD Alkmaar

Het COA is met de gemeente Alkmaar in gesprek over een tweede locatie aan de Robonsbosweg in Alkmaar. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u contact opnemen via asielzoekers@alkmaar.nl

Azc Alkmaar aan de Picassolaan is sinds 1989 in gebruik als asielzoekerscentrum. Het azc ligt vlak naast de rondweg van Alkmaar midden in de woonwijk “De Hoef”. Op het terrein van het azc bevindt zich een sporthal. Deze sportfaciliteit stamt nog uit de tijd dat Hoogovens de woningen liet bouwen voor 600 Spaanse gastarbeiders. Dat was in 1972 en het terrein heette toen ‘Casa Rosa’.
Het azc bestaat uit 6 bewonersgebouwen - opgebouwd uit verschillende woonlagen - en eenzelfde gebouw dat door het COA en ketenpartners in gebruik is.
De locatiemanager van azc Alkmaar is Hilda van der Vlag. Voor mogelijk vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met het team Wonen van het azc. 
 

 

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures op deze locatie.
Lees meer over: