Brede ondersteuning voor de Meedoenbalies

Structurele financiering voor onze Meedoenbalies en NT2-taallessen is goed nieuws. De afgelopen jaren moest het COA hier bijna mee stoppen omdat er geen structurele financiering voor was in de begroting van SZW. Met de structurele financiering is de toekomst nu verzekerd. Bestuurslid Joeri Kapteijns: “Mooi dat het ministerie van SZW, Tweede Kamerleden, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en burgemeesters met een Meedoenbalie in hun gemeenten het belang hiervan inzien. Door hun hulp kunnen we de Meedoenbalies en NT2-taalles nu een vaste plek geven bij het COA."

  • Farhad, ambassadeur van de Meedoenbalie in Arnhem en Liselore, coördinator vraag en aanbod van participatieactiviteiten. © Nino van den IJssel

Actief meedoen

Van de ongeveer 190 COA-locaties hebben er op dit moment 38 een Meedoenbalie. Via de Meedoenbalies worden asielzoekers en statushouders gekoppeld aan vrijwilligerswerk in een gemeente en worden activiteiten, zoals sport, aangeboden. Het COA werk hierin samen met de NOV. Sinds 2016 zijn er al meer dan 56.000 matches gerealiseerd. Kapteijns: “Onze bewoners moeten nu vaak lang wachten voordat ze actief kunnen worden in de samenleving. Al helemaal in de huidige asielcrisis. Het COA wil dat zij in die wachtfase zo snel mogelijk meedoen. Onze Meedoenbalies spelen daar een belangrijke rol in."

Uitbreiding

Het COA en NOV willen dat graag uitbreiden naar in ieder geval 60 locaties. Bovendien willen we bewoners ook aan betaald werk koppelen via deze Meedoenbalies. In Almere is daarvoor een pilot gestart.