Bewoners, werkgevers en samenwerkingspartners enthousiast

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) eevalueerde Open Embassy de pilot in het azc Engelse Mijl in Almere en de noodopvanglocatie Markerkant in Almere. In de pilot is onderzocht hoe je bewoners het beste kunt begeleiden naar betaald werk. Zowel de ongeveer 50 bewoners die betaald werk hebben gekregen via de pilot, als de betrokken werkgevers en samenwerkingspartijen, zijn enthousiast.  

Bruggen slaan tussen nieuwkomers en werkgevers

In de pilot in Almere zijn asielzoekers en statushouders met verschillende opleidings- en taalniveaus en van diverse nationaliteiten gematcht met betaald werk. De sectoren waarin werk werd gevonden zijn onder andere schoonmaak, logistiek, IT en recruitment. Een deskundige arbeidsbemiddelaar met goede netwerken, gevoel voor werkgevers én nieuwkomers is cruciaal voor succesvolle toeleiding naar werk. Hij of zij moet beide werelden begrijpen en een brug kunnen slaan. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een afspraak bij de IND terwijl het werk je nodig heeft? En hoe geef je de werkgevers een zetje om met nieuwkomers aan de slag te gaan?

  • vrouw is aan het werk met plantjes
    © IND

Door de regels en werkwijzen heen helpen

Mensen aan het werk krijgen is niet de enige uitdaging. Het begeleiden van nieuwkomers die al aan het werk zijn vraagt ook aandacht. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de Nederlandse werkcultuur, wat spreek je af, hoe zijn de omgangsvormen? Maar ook versterking van taal- en digitale vaardigheid kan nodig zijn. Verder is goede informatievoorziening van belang, zowel richting bewoners als werkgevers. Er zijn veel regels en het is vrij complex met tewerkstellingsvergunningen, wachttijden, BSN verkrijgen etc. Voor werkgevers is een werkgeversgids beschikbaar waarin alle informatie gebundeld is. 

In alle azc’s een begeleidingsstructuur

Het COA streeft ernaar om in alle azc-locaties een lokale of regionale begeleidingsstructuur naar werk voor elkaar te krijgen: een coalitie van partners die bewoners kunnen begeleiden naar werk. Er zijn op meerdere plekken al samenwerkingsinitiatieven met gemeenten en andere partners. Dat moet wat het COA betreft structureel worden. Met een gedegen begeleidingsstructuur kunnen we veel meer bewoners uit de asielopvang aan het werk krijgen en op die manier een bijdrage leveren aan het oplossen van de arbeidstekorten die er in Nederland zijn. 

Meer informatie

Lees in het evaluatierapport en de handreiking de belangrijkste conclusies en aanbevelingen.