Convenant COC Nederland en COA

COC Nederland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tekenen vandaag een samenwerkingsconvenant.

Doel van de samenwerking is de positie van LHBT (lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender) bewoners in de opvang van het COA te verbeteren en een leefomgeving te creëren waarin de LHBT-bewoners veilig zijn en zich veilig voelen. Het COA gebruikt de expertise van COC Nederland voor het adviseren, ondersteunen en aanspreken van beleidsmakers van het COA en medewerkers in de uitvoering.

Actiepunten

Inzake de samenwerking tussen COC Nederland en het COA zijn in het convenant zeven concrete actiepunten benoemd. Dit zijn ‘informatieverstrekking’, ‘houding en gedrag van COA-medewerkers’, ‘transparante werkwijze COA’, ‘aanspreken lastveroorzakers’, ‘vergoten van veiligheid LHBT’s in de opvang’, ‘de leefsituatie’ en ‘vertrouwenspersonen’.

Na de ondertekening plaatsen beide organisaties het volledige convenant op hun websites. Hierin treft u meer informatie over deze zeven actiepunten aan.

Het convenant wordt namens COC Nederland getekend door bestuursvoorzitter Tanja Ineke en namens het COA door voorzitter van het bestuur Jan-Kees Goet.  

Lees meer over: