COA kiest vastgoedinformatiesysteem Condor van Covalent

COA kiest vastgoedinformatiesysteem Condor van Covalent

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) kiest voor het vastgoedinformatiesysteem Condor van Covalent. Het COA, verantwoordelijk voor de huisvesting van asielzoekers, zocht een systeem dat regie geeft over het beheer- en onderhoudsproces van haar vastgoedobjecten. De visie? Integraal vastgoedmanagement.

Het COA is verantwoordelijk voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland. De beschikbaarheid van veilige huisvesting, zowel kwalitatief als kwantitatief is daarbij essentieel. De veelheid aan locaties, verschillende soorten gebouwen en altijd wisselende samenstelling van de huisvestingsvoorraad maken vastgoedmanagement voor het COA een dynamische taak.

Het onderhoud van de opvanglocaties wordt uitbesteedt aan externe partijen. Om gedegen verantwoording te kunnen afleggen, moeten zowel de organisatie als de uitvoering van het beheer en onderhoud op elk moment inzichtelijk zijn. Ad Rabenort, algemeen directeur Covalent: “Het COA zocht een informatiesysteem dat alle werkprocessen ondersteunt en zicht geeft op de actuele onderhoudsstatus van het vastgoed.”

Het COA heeft tot doelstelling al haar vastgoed- en beheergegevens optimaal te administreren. Condor wordt ingezet om naast de vastgoedgegevens alle inspecties (op basis van de Rgd@BOEI methode) en contract gegevens vast te leggen en het ‘Vastgoed in de Vingers’ te houden.

Carolien Schippers, unitmanager Huisvesting COA: “Het vastgoed van het COA is extreem dynamisch en fluctueert mee met de internationale vluchtelingenstromen. Een up to date informatiesysteem is voor ons van cruciaal belang.”

Integraal vastgoedmanagement

Het vastgoedbeheersysteem Condor is ontwikkeld door Covalent. Het systeem faciliteert de planning van inspectie en onderhoud, bewaakt uitvoering en controleert kwaliteit. In een web-gebaseerde werkomgeving kunnen alle stakeholders, zowel intern als extern, tegelijk aan toegekende beheer- en controlerende taken werken. De inspectieresultaten worden bovendien vertaald naar strategische doelen, waarmee de cirkel voor integraal vastgoedmanagement rond is.

Rabenort: “Condor past binnen de visie van het COA op integraal vastgoedmanagement. Het systeem biedt alle praktische mogelijkheden om grip te krijgen op het vastgoedbeheer. Denk aan automatische opdrachtverstrekking, kwaliteits- en voortgangsbewaking, samenwerking met meerdere partijen binnen 1 werkomgeving en de mogelijkheid voor MeerjarenUitvoeringsPlannen (MUP).”

Samenwerking Covalent

Adviesbureau en softwareproducent Covalent ondersteunt regievoerende organisaties bij realisatie en beheer van vastgoed en infrastructurele objecten. “Wij zijn enorm trots op de samenwerking met het COA. Covalent investeert bij voorkeur in langdurige samenwerking met klanten, wat een belangrijke waarborg voor continuïteit is. Wij werken bijvoorbeeld ook samen met de Rijks Gebouwen Dienst (RGD). Zij zetten Condor al jaren succesvol in voor het beheer van hun vastgoed,” aldus Rabenort.

Over Covalent

Covalent is een adviesbureau en softwareproducent met een unieke positie binnen de infrastructuur- en vastgoedsector. Wij bieden advies-, engineering- en projectmanagementdiensten op verschillende niveaus van projecten. Covalent combineert advies met de ontwikkeling en implementatie van softwareoplossingen die beheerders helpen om operationeel management, scenarioplanning en beleidsverantwoording transparant en beheersbaar te maken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ad Rabenort, algemeen directeur Covalent, via 033- 2589481. Meer informatie over Condor vindt u op www.covalent.nl/condor.

 

Lees meer over: