Je bent een casemanager. Wat is je caseload?

‘Wij hebben een beetje een verwarrende functienaam, want wij begeleiden zelf geen bewoners. Dat doen casemanagers, woonbegeleiders, huismeesters en programmabegeleiders. Als casemanager participatie ondersteun ik deze collega’s. Als een casemanager aangeeft dat een bewoner iets in de zorg wil gaan doen, dan ga ik kijken wat er nu al voor die bewoner mogelijk is rond dat azc. Ik kan bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in een zorginstelling regelen of een snuffelstage. Ik ondersteun ongeveer 16 casemanagers op 6 opvanglocaties. Dat is mijn caseload.’

Wat zijn interessante contacten voor de integratie en participatie van asielzoekers?

‘Wij richten ons voornamelijk op duurzame vrijwilligersklussen bij bijvoorbeeld sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, non-profitorganisaties en zorginstellingen. Bij voorkeur zoeken we klussen die door kunnen gaan na de verhuizing van het azc naar een gemeente. We proberen dus de doorgaande lijn te bewaken: wat kun je op het azc doen dat je daarna kunt continueren. Helaas lukt dat niet zo vaak, omdat veel bewoners veel verder weg verhuizen. Toch is alle werkervaring die je hebt opgedaan mooi meegenomen. Zelfs als een bewoner geen verblijfsvergunning krijgt en moet terugkeren.

  • vrouw lacht naar de camera
    Casemanager Nienke Hoekstra: "Het doel is dat de integratie van bewoners na verhuizing naar een gemeente een vliegende start kan hebben.’

Noem eens een voorbeeld waar je trots op bent?

‘In Sint Annaparochie zijn we op het azc een officieel Repair Café gestart. Omwonenden komen nu naar het azc met hun kapotte spullen om die te laten repareren door onze bewoners. Zij hebben een zinvolle dagbesteding en maken nu al veel contact met Nederlanders. Dat vind ik heel mooi om te zien.’

Hoe verhouden jullie je tot gemeenten?

‘Dat het COA niet alleen asielzoekers opvangt, maar tegenwoordig ook bewoners intensief begeleidt bij integratie en participatie, is inmiddels bij veel gemeenten bekend. Casemanagers participatie kennen alle gemeentelijke klantmanagers. Als deze klantmanagers weten dat het COA steeds meer betekent in de voor-inburgering, dan willen ze meestal ook steeds eerder geïnformeerd worden over waar een vergunninghouder staat in zijn of haar integratieproces. Met meer en meer gemeenten heeft het COA echt een warme overdracht wanneer een bewoner naar zijn of haar nieuwe woonplaats verhuist.’

Wat gaat de nieuwe inburgeringswet voor jullie en bewoners betekenen?

‘Samen met de regiocoördinatoren van Divosa kijken we hoe we straks de nieuwe wet inburgering kunnen uitvoeren. Zij ondersteunen de gemeentelijke klantmanagers, adviseren ons en wij adviseren hen en onze collega’s van het COA. Vroege integratie van bewoners is voor het COA ook relatief nieuw. Dus we proberen veel. Het is soms nog een beetje zoeken wat we precies kunnen aanbieden. Maar ik ben ervan overtuigd dat veel bewoners hun tijd in onze opvanglocaties nu al veel nuttiger invullen dan voorheen. Het doel is dat we uiteindelijk bewoners met een goede basis zien verhuizen naar een gemeente, waar hun integratie vervolgens een vliegende start kan hebben.’

Zie jij mooie samenwerkingskansen met het COA waar zowel bewoners als de maatschappij kunnen profiteren? Wij kijken graag met je naar de mogelijkheden. Stuur een e-mail