Meer dan 120 fietsen voor kinderen azc Leersum

Meer dan 120 fietsen zijn ingezameld voor de kinderen in het asielzoekerscentrum Leersum dankzij de inzet van verschillende partijen, waaronder Rabobank Utrechtse Heuvelrug, Werkartaal, BIGA Groep, DEV Doorn en HC Doorn, enthousiaste vrijwilligers en met name mensen in de regio die een fiets hebben gedoneerd. Het Kinderfietsenplan is hiermee zeer geslaagd te noemen.

Feestelijke overhandiging
Op maandag 21 oktober zullen om 14.00 uur burgemeester de heer F. Naafs, de heer M. Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Utrechtse Heuvelrug, mevrouw R. Stempvoort van de Rabobank Foundation, mevrouw M. Schouten van de ANWB en mevrouw P. Woudsma locatiemanager van het azc de eerste gedoneerde fiets overhandigen aan een van de kinderen in azc Leersum. Voor de kinderen van het centrum is er een fietsfeest met diverse activiteiten zoals een fietscheck en een fietsparcours, maar ook andere leuke kinder- en ouderactiviteiten. De burgemeester zal ook het gerenoveerde sportveld van het azc openen. De renovatie is middels het COA-project Kind in de opvang tot stand gekomen.

Over het Kinderfietsenplan
Kinderen willen met een fiets hun omgeving verkennen, naar school gaan, vrienden bezoeken en aan clubs deelnemen. Maar voor kinderen in een asielzoekerscentrum is een fiets vaak niet vanzelfsprekend. Veel kinderen die leven in een azc hebben geen fiets. Dit beperkt hun bewegingsvrijheid. Met een fiets kunnen kinderen namelijk veel meer ondernemen en deelnemen aan de maatschappij. Vandaar dat ANWB, Rabobank Foundation (het maatschappelijke fonds van de Rabobank), Stichting de Vrolijkheid en Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het project ‘Kinderfietsenplan’ startten. Het Kinderfietsenplan heeft er al voor gezorgd dat veel kinderen inmiddels meer mobiel zijn en bijvoorbeeld op de fiets naar school kunnen.

Meer informatie over het project is te vinden op www.kinderfietsenplan.nl

Inzet van de regio levert meer dan 120 fietsen op
In Leersum zijn fietsen ingezameld op initiatief van Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Bij dit initiatief hebben zich meerdere partners aangesloten. Zo heeft gemeente Utrechtse Heuvelrug de locatie voor opslag van gedoneerde fietsen ter beschikking gesteld. De BIGA Groep heeft gezorgd voor vervoer van de fietsen en heeft Stichting Werkartaal ingezamelde fietsen gerepareerd. Tenslotte zijn in de regio spontane acties op gang gekomen door enthousiaste vrijwilligers, zoals Hanneke Hietink. Samen met Voetbalclub Doorn DEV en de Hockeyclub Doorn organiseerde zij een inzamelactie bij beide clubs, die 37 fietsen opleverde. Tenslotte hebben zich verschillende vrijwilligers gemeld om kinderen fiets- en verkeersles te geven en om fietsen te repareren. Bij het asielzoekerscentrum wordt een fietswerkplaats ingericht waar bewoners zelf de fietsen opknappen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

Mocht u aanwezig willen zijn bij het aanbieden van de eerste fiets en de heropening van het sportveld, dan verzoeken wij u van tevoren contact op te nemen met de woordvoerder van het COA: Alet Bouwmeester, M. 06 46 38 20 16.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug:Ellen Tolboom, T. 030 221 22 76, M. 06 53 74 51 66.