‏‏‎
 • Capaciteit

  50

  50 opvangplaatsen

 • Type locatie

  Kleine woonvoorziening (kwv) voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv)

 • Overeenkomst

  22

  De bestuursovereenkomst met de gemeente loopt tot eind april 2022.

 • Alleenstaande jongeren in kamer azc
  © Inge van Mill

In deze locatie vangt het COA jongeren op die alleen naar Nederland zijn gereisd. Zij zijn tussen de 13 en 17 jaar oud. De plek waar zij wonen is oude klooster Regina Pacis. Zij krijgen 24 uur per dag begeleiding van mentoren van het COA.

Iedere bewoner heeft een eigen voogd via Stichting Nidos. Jongeren die Nederland moeten verlaten, krijgen daarbij begeleiding van onze partner de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V).

De eerste 15 bewoners zijn op 29 november ingehuisd. In verband met een coronabesmetting is de komst van de andere bewoners enigszins vertraagd. Onlangs is door de GGD geconstateerd dat er geen besmettingen meer zijn. Daardoor zal op 20 en 21 december de locatie vol komen.

Externe link Gemeente Duiven

Een thuis

De jongeren zijn leerplichtig en gaan door de week naar school: de internationale schakelklas (ISK). Sommigen zijn lid van een sportclub of nemen deel aan andere activiteiten in de buurt. In huis gelden regels. De jongeren mogen niet meer of minder dan kinderen in een gewone gezinssituatie. Hun mentor leert hen over de Nederlandse gewoonten en gebruiken en let er op dat zij goed voor zichzelf zorgen. De jongeren moeten zich 2 keer per dag melden bij de COA-medewerkers zodat we weten wie er 'thuis' is.

COA-medewerker in gesprek met een alleenstaande minderjarige vreemdeling
© Kick Smeets

Opvang en begeleiding

Een veilig onderkomen is belangrijk, maar niet genoeg. In een kleine woonvoorziening kunnen jongeren zich in een veilige kleinschalige omgeving voorbereiden op de volgende stap in hun leven. Daar begeleiden wij hen bij.

Lees meer over de begeleiding van alleenstaande jongeren