Joeri Kapteijns

De heer drs. J. (Joeri) Kapteijns is vanaf 1 november 2019 bestuurslid van het COA. Kapteijns was hiervoor 4,5 jaar directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Van 2010 tot 2015 was hij directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij het ministerie van JenV. In de periode van 2004 tot 2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Hij studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB). 

Kapteijns heeft momenteel 1 nevenfunctie (bezoldigd) als extern lid Auditcommittee van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.