Opvang in crisisnoodlocaties en versnelde uitstroom statushouders 

Het kabinet activeerde 17 juni 2022 de nationale crisisstructuur voor asielopvang. Daarin werken veiligheidsregio’s, gemeenten, IND, COA en andere partners nauw samen. Ook ging het Veiligheidsberaad die maand akkoord met de inspanningsverplichting om in elke regio 225 plekken aan tijdelijke gemeentelijke noodopvang (tgo, voorheen crisisnoodvang) te organiseren en de versnelde uitstroom van 7.500 statushouders te coördineren. En werd besloten om vier grote tijdelijke noodvoorzieningen te realiseren voor ongeveer duizend mensen per locatie. 

Externe link Meer over inspanningsverplichting op rijksoverheid.nl

Kabinet, VNG, IPO en Veiligheidsberaad: extra maatregelen

Op 28 augustus maakten het kabinet, de VNG, IPO en het Veiligheidsberaad afspraken over de opvang van asielzoekers. Een van de maatregelen is een noodopvang in de buurt van Ter Apel om het aanmeldcentrum te ontlasten. Daarnaast zorgen de veiligheidsregio’s voor 225 plekken tgo bovenop de eerder afgesproken opvangplekken per regio. Gemeenten streven er naar om nog dit jaar 20.000 statushouders een huis te geven en in 2022-2024 worden 37.500 flexwoningen gerealiseerd.

Externe link Lees meer over maatregelen op rijksoverheid.nl
© ANP

Ter Apel: daar is tekort opvangplekken meest zichtbaar

In Ter Apel melden zich bijna alle asielzoekers die net in Nederland zijn aangekomen bij het aanmeldcentrum van de IND. De opvanglocatie van het COA bij het aanmeldcentrum staat al langere tijd onder enorme druk, omdat er in het hele land te weinig opvangplekken zijn.

Capaciteitstekort: in 2023 veel nieuwe locaties nodig

Het COA biedt nu opvang aan circa 52.000 mensen, deels op tijdelijke locaties. De vraag naar asielopvang loopt verder op. De verwachting is dat eind volgend jaar 75.500 opvangplekken nodig zijn waaronder 5.100 plekken voor minderjarigen. Dit betekent dat ook in 2023 veel nieuwe opvanglocaties nodig zijn. Het gaat om reguliere opvangplekken met een langere looptijd, zodat het COA de gewenste kwaliteit kan bieden. Lees meer >

Vastgoed aanbieden?

Het COA is dringend op zoek naar opvanglocaties en we zij blij met alle aanbiedingen die we krijgen. Op onze website lees je aan welke eisen de gebouwen en terreinen die we zoeken moeten voldoen. Om vastgoed aan te bieden - huur of koop -  vul je een online formulier in. 

Voorkeur: reguliere opvangplekken met langere doorlooptijd

Het COA opent bij voorkeur reguliere opvanglocaties met een langere looptijd, zodat we asielzoekers goed kunnen opvangen en begeleiden. Vanwege het nijpende capaciteitstekort zetten het COA en gemeenten echter ook andere soorten opvanglocaties in, zoals tijdelijke opvanglocaties, noodopvang en tijdelijke gemeentelijke opvang. Alleen dan kunnen we iedereen die daar recht op heeft een bed bieden.

  • Noodopvang in Goes © Kick Smeets

Hotel- en accommodatieregeling (HAR)

Om de druk op de opvangcapaciteit van het COA te verkleinen, is de hotel- en accommodatieregeling (HAR) voor statushouders in het leven geroepen. Statushouders in een azc die op definitieve huisvesting wachten, kunnen via de HAR alvast tijdelijk in hun toekomstige gemeente gaan wonen. Bijvoorbeeld in een hotel of recreatiewoning.

Asielzoeker Bha Alsabag logeert bij Marja Hamhuis

Logeerregeling: stel je huis tijdelijk open voor een statushouder

Wil je je huis tijdelijk openstellen voor een statushouder en zo zijn integratie bevorderen én plek vrijmaken in de COA-opvang? Dan kun je gebruikmaken van de logeerregeling van het COA. Voor de matching van gastgezinnen met statushouders werken we samen met Takecarebnb.

Lees meer over de logeerregeling

Lange termijn: flexibele opvang

Het COA pleit voor langdurige opvanglocaties en een meer stabiel opvanglandschap. Die langdurige opvanglocaties moeten we in samenwerking met provincies, gemeenten en het Rijksvastgoedbedrijf realiseren. We willen naar een systeem met meer vaste opvangplekken, waarbij we stijgingen in de bezetting eenvoudiger kunnen opvangen. Deze plekken kunnen als er minder asielzoekers zijn tijdelijk door andere doelgroepen worden gebruikt, zoals studenten en spoedzoekers.

Actueel: nieuwsberichten, verhalen en cijfers 

In het dossier opvangcapaciteit staat alle actuele informatie over de opvangcapaciteit van het COA handig bij elkaar, zoals recente nieuwsberichten en verhalen. Daarnaast publiceren we wekelijks en maandelijks cijfers over onder meer de capaciteit en bezetting, instroom en uitstroom en gerealiseerde opvangplekken.

Infographic 'De asielcrisis in Nederland'

Er zijn te weinig opvangplekken voor asielzoekers die naar Nederland komen. Die groep is groter dan vorig jaar, maar niet zo groot als in 2015. Waarom dan dit tekort en wat gebeurt er om de asielcrisis op te lossen?

Bekijk de infographic