Vitaal proces

De asielprocedure is een vitaal proces. Dat betekent dat de noodzakelijke primaire processen van het COA doorgaan. Onze bewoners blijven bijvoorbeeld naar IND-locaties reizen voor hun gehoren.

Vaccineren bewoners: per locatie

In overleg met het RIVM, GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) en GGD GHOR Nederland bereiden wij ons voor om bewoners op onze opvanglocaties te vaccineren. Het ministerie van VWS heeft besloten om asielzoekers op locatie in één groep te vaccineren. Hierdoor verlagen we de drempel om te vaccineren en verhogen we de vaccinatiebereidheid. Het vaccineren wordt in samenwerking met GZA en GGD uitgevoerd. Op 1 juni zijn we op 3 pilotlocaties gestart. De ervaring die we daar opdoen, gebruiken we voor het vaccineren op de andere locaties.

Wet quarantaineplicht

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen heeft het kabinet de tijdelijke wet quarantaineplicht ingesteld. Mensen die uit hoogrisicogebieden (rood en oranje) komen, moeten eerst 10 dagen in preventieve quarantaine (of 6 dagen met een negatieve PCR-test). Dit geldt ook voor asielzoekers die zich in Nederland melden. Zij gaan in preventieve quarantaine in de opvanglocaties in Ter Apel of Budel.

Bij aankomst: klachtencontrole, voorlichting en sneltest

Een asielzoeker die Nederland binnenkomt, gaat eerst naar het aanmeldcentrum van de IND. Daar staat een paviljoen waar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) vragen aan de asielzoeker stelt over eventuele coronaklachten en kijkt of de asielzoeker zichtbaar klachten heeft. Ook verstrekt GZA informatie over de maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Sinds 16 februari neemt de GGD op dat moment ook een sneltest af. Als iemand positief wordt getest op het coronavirus, gaat hij op een uitwijklocatie in isolatie totdat de klachten over zijn.

Besmetting met het coronavirus: in quarantaine of isolatie

Zijn er vermoedens van besmetting met het coronavirus? Dan vragen we de bewoner zich te laten testen en plaatsen we hem samen met zijn huisgenoten in quarantaine tot de testuitslag bekend is. Is een asielzoeker met het coronavirus besmet? Dan blijft de bewoner in isolatie en beslissen GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), de GGD en het COA welke maatregelen we moeten nemen voor de bewoner en zijn huisgenoten. 

Meer over besmetting met coronavirus in het azc
  • Woonunit in het azc
    Woonunit in het azc © Jan Scheerder

Medische zorg voor asielzoekers: aangepast spreekuur

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). GZA volgt de leidraad van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) voor het weer opstarten van de huisartsenzorg. De huisartsen van GZA zijn in de azc’s aanwezig. Afhankelijk van de mogelijkheden op de locatie en de aard van de klachten verlenen zij de zorg telefonisch of in een consult in het azc.

Met vragen over hun gezondheid kunnen asielzoekers 24/7 bellen met de Praktijklijn van GZA.

Asielzoekers voorlichten over het coronavirus

COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over onder meer het coronavirus, hygiënemaatregelen en het gebruik van een mondkapje. 

Begeleiden bewoners: op anderhalve meter afstand

Het begeleiden van onze bewoners is een belangrijk onderdeel van ons werk. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, begeleiden wij onze bewoners momenteel zoveel mogelijk op afstand (digitaal). Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen.

Verplicht: mondkapje dragen

Ook bij het COA is het verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimtes, zoals de receptie, wachtkamers en gangen. Dit geldt voor bewoners, medewerkers en bezoekers.

Programma’s en groepsactiviteiten 

Het COA biedt in elk azc begeleidingsprogramma's aan waarin bewoners zich voorbereiden op hun toekomst. We begeleiden momenteel onze bewoners zoveel mogelijk op afstand (digitaal).

Twee bewoners van het COA zijn in het Ikaziaziekenhuis gestart
© Vera Bos, Ikazia Ziekenhuis

Beschikbaar voor de zorg: azc-bewoners

De zorg kan tijdens de coronacrisis alle hulp gebruiken. Het COA inventariseerde in het voorjaar 2020 welke zorgprofessionals in de azc's wonen die inzetbaar zijn. Er kwamen veel enthousiaste reacties. Ashraf Zedane en Kashif Charles uit azc Duinrell gingen via het Rode Kruis aan de slag in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Lees meer over hulpverleners Ashraf en Kashif

Meldplicht voor asielzoekers gaat door

Bewoners moeten zich net zoals altijd eens in de week bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) melden. Zo weten we of mensen nog in het azc verblijven. 

  • man bij biometriebalie
    Meldplicht via biometrie © Martine Hoving

Asielzoekers moeten drukte vermijden

Asielzoekers mogen de opvang verlaten, maar moeten de algemene richtlijnen volgen: houd anderhalve meter afstand, blijf zoveel mogelijk thuis, reis zoveel mogelijk met de fiets of lopend, draag vanaf 13 jaar een mondkapje in het OV, vermijd drukte. Voor asielzoekers geldt hetzelfde advies als voor alle Nederlanders. Wij geven bewoners hierover voorlichting en spreken hen indien nodig aan.

Verhuizen: in kleine groepen

Verhuizingen tussen locaties proberen we zoveel mogelijk te voorkomen en vinden alleen plaats als dat vanwege medische of veiligheidsredenen noodzakelijk is. Of als een verhuizing vanwege het asiel- of vertrekproces nodig is. Waar mogelijk verhuizen statushouders naar gemeenten.

Onze bewoners verhuizen in een bus of taxi, op anderhalve meter afstand van elkaar. Een mondkapje is verplicht. Heeft een bewoner symptomen van het coronavirus, dan is verhuizen niet toegestaan.

Begeleiding bij huisvesting statushouders gaat door

Het is belangrijk dat statushouders snel een eigen huis krijgen en kunnen starten met hun integratie. Daarom houden we nog steeds ‘screeningsgesprekken’ met statushouders waarin we achterhalen in welke gemeente voor hen de beste kansen liggen. Daarna koppelen we hen aan een gemeente.

Gemeenten besluiten of zij in deze tijd van het coronavirus doorgaan met het huisvesten van statushouders. Blijven gemeenten huisvesten? Dan begeleiden wij de statushouders en bereiden wij ze in het azc voor op het tekenen van het huurcontract.