Besmetting met het coronavirus: in quarantaine

Als een asielzoeker met het coronavirus is besmet, dan beslist GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) met de GGD welke maatregelen we moeten nemen. Bewoners die mogelijk besmet zijn, plaatsen we in quarantaine.

Meer over besmetting met coronavirus in het azc
 • Woonunit in het azc
  Woonunit in het azc © Jan Scheerder

Medische zorg voor asielzoekers: aangepast spreekuur

Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). GZA volgt de leidraad van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) voor het weer opstarten van de huisartsenzorg. De huisartsen van GZA zijn in de azc’s aanwezig, maar verlenen de zorg nog steeds zoveel mogelijk telefonisch. Patiënten met minder spoedeisende klachten komen wel op het spreekuur. Met vragen over hun gezondheid kunnen asielzoekers 24/7 bellen met de Praktijklijn van GZA.

Asielzoekers voorlichten over het coronavirus

COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Ook beantwoorden zij vragen van bewoners. Via MyCOA, de website speciaal voor asielzoekers, zijn bewoners in alle talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over onder meer het coronavirus, hygiënemaatregelen en het gebruik van een mondkapje in het OV. 

 • Poster over coronavirus in het azc
  © Kick Smeets

Begeleiden bewoners: op anderhalve meter afstand

Het begeleiden van onze bewoners is een belangrijk onderdeel van ons werk. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, volgen medewerkers tijdens bijvoorbeeld begeleidingsgesprekken de algemene richtlijn 'houd anderhalve meter afstand'. Het COA heeft de infobalies voorzien van plexiglas schermen.

Programma’s en groepsactiviteiten weer opgestart

Vanaf 1 juni starten we weer met de begeleidingsprogramma's en andere groepsactiviteiten zoals muziek, spel en sport. Ook de speelzaal voor peuters in de azc's mag weer open. We treffen allerlei veiligheids- en hygiënemaatregelen, zoals kleinere groepen en een checkgesprek vooraf waarin we vragen naar iemands gezondheidssituatie. Als het mogelijk is om online samen te komen, heeft dat de voorkeur. De maatregelen gelden voor bewoners, medewerkers, vrijwilligers en externe partners.

 • mensen houden een blaadje vast aan de vergadertafel
  Lessen Basaal Nederlands in het azc © Mariette Carstens
Twee bewoners van het COA zijn in het Ikaziaziekenhuis gestart
© Vera Bos, Ikazia Ziekenhuis

Beschikbaar voor de zorg: 37 bewoners in azc’s

De zorg kan tijdens de coronacrisis alle hulp gebruiken. Het COA inventariseerde welke zorgprofessionals in de azc's wonen die inzetbaar zijn. Er kwamen veel enthousiaste reacties. We hebben 37 bewoners met een medische achtergrond aangemeld bij extrahandenindezorg.nl. Ashraf Zedane en Kashif Charles uit azc Duinrell werken inmiddels in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam.

Lees meer over hulpverleners Ashraf en Kashif

Meldplicht voor asielzoekers gaat weer door

Vanaf 1 juni moeten alle bewoners zich weer bij het COA en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) melden. In elk azc melden bewoners zich minimaal eens in de week. Zo weten we of mensen nog in het azc verblijven. 

 • man bij biometriebalie
  Meldplicht via biometrie © Martine Hoving

Asielzoekers moeten drukte vermijden

Asielzoekers mogen de opvang verlaten, maar moeten de algemene richtlijnen volgen: houd anderhalve meter afstand, blijf zoveel mogelijk thuis, reis zoveel mogelijk met de fiets of lopend, draag vanaf 13 jaar een mondkapje in het OV, vermijd drukte. Voor asielzoekers geldt hetzelfde advies als voor alle Nederlanders. Wij geven bewoners hierover voorlichting en spreken hen indien nodig aan.

Verhuizen: in kleine groepen

Het asielproces is weer opgestart. Daarom verplaatsen we asielzoekers uit de opvanglocaties in Ter Apel, Budel, Arnhem en Gilze naar andere opvanglocaties in het land. Zij verhuizen in een bus, in groepen van maximaal 13 personen, zonder mondkapje en met anderhalve meter afstand. Waar mogelijk verhuizen statushouders naar gemeenten. Heeft een bewoner symptomen van het coronavirus, dan is verhuizen niet toegestaan.

Geen 'corona coulance' meer

Voor uitgeprocedeerde volwassen asielzoekers die geen recht op opvang meer hebben, gold tijdelijk een 'corona coulance'. Dit betekende dat we de opvang vanwege het coronavirus niet beëindigden. Het COA heeft de 'corona coulance' inmiddels opgeheven. 

Begeleiding bij huisvesting statushouders gaat door

Het is belangrijk dat statushouders snel een eigen huis krijgen en kunnen starten met hun integratie. Daarom houden we nog steeds ‘screeningsgesprekken’ met statushouders waarin we achterhalen in welke gemeente voor hen de beste kansen liggen. Daarna koppelen we hen aan een gemeente.

Gemeenten besluiten of zij in deze tijd van het coronavirus doorgaan met het huisvesten van statushouders. Blijven gemeenten huisvesten? Dan begeleiden wij de statushouders, bijvoorbeeld bij het tekenen van het huurcontract.

Asielzoekers maken winkelwagens schoon vanwege het coronavirus
© Harry Tielman

Bewoners leveren bijdrage in de strijd tegen corona

Asielzoekers zijn zich bewust van de risico’s van het coronavirus en zijn net zo ongerust als Nederlanders. Tegelijkertijd leveren zij een bijdrage aan de bestrijding van het virus. Zo maken asielzoekers winkelkarretjes schoon in een supermarkt in Ter Apel. 

Lees meer Externe link