Voorlichting bewoners

Het COA geeft voorlichting aan bewoners van azc's. COA-medewerkers informeren de bewoners over het coronavirus, de maatregelen die het COA treft en wat bewoners zelf kunnen doen om besmetting te voorkomen. Via MyCOA, de website voor asielzoekers, worden bewoners in 10 talen geïnformeerd over het coronavirus. In de azc’s hangen posters en verspreiden we flyers over onder meer hygiënemaatregelen, vaccineren en RIVM-maatregelen.

Zelftesten

Bewoners kunnen bij klachten een zelftest ophalen bij de receptie. Ook kunnen ze een zelftest doen na contact met een besmet persoon. Het COA heeft hiervoor een poster gemaakt met een oproep in 10 verschillende talen. Ook is er een folder over hoe ze een zelftest moeten gebruiken. Medewerkers attenderen bewoners op de zelftest en vragen bewoners om de uitslag te melden.

(Voorkomen van) besmettingen

Om besmettingen zo veel mogelijk te voorkomen werken we met een protocol dat samen met de GGD en GZA is opgesteld. In dit protocol staat onder meer hoe te handelen bij het vermoeden van corona en bij besmettingen. Op dit moment schrijft het protocol voor in deze gevallen te testen. Als het beleid in Nederland wordt aangepast, passen we dit protocol aan.

Vaccineren

Alle bewoners die nog niet volledig zijn gevaccineerd tegen corona kunnen door de GGD worden gevaccineerd. Dit vindt plaats op de COA-locatie óf op de GGD-locatie. We informeren bewoners over het nut van vaccineren en vertellen waar ze hun vaccinatie kunnen krijgen met verschillende communicatiemiddelen in diverse talen.

Voor gemeenten: informatiemateriaal asielzoekers

Sommige gemeenten openen crisisnoodopvang voor asielzoekers. Met deze gemeenten delen wij graag ons informatiemateriaal voor asielzoekers over vaccinaties en zelftesten. Dit informatiemateriaal is beschikbaar in 10 verschillende talen.