Recht op opvang

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Waar een asielzoeker woont, is afhankelijk van de fase waarin hij zit tijdens de asielprocedure. Asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te kunnen voorzien.

De opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals medisch noodzakelijke zorg. Dit staat in de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen (Rva). Aan het recht op opvang zijn ook plichten voor de asielzoeker verbonden.

Rechten

  • Asielzoekers ontvangen weekgeld, onder meer om boodschappen en kleding te kopen. De hoogte hiervan is vastgelegd in de Rva. Voor een gezin met twee kinderen onder de 18 jaar dat zelf alle maaltijden verzorgt, bedraagt het weekgeld € 172,76 op 1 januari 2020. 
  • Asielzoekers zijn verzekerd tegen de meeste ziektenkosten en tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.
  • Kinderen in de leerplichte leeftijd hebben recht op onderwijs.
  • Asielzoekers mogen 24 weken per jaar betaald werk verrichten.
  • Asielzoekers met een verblijfsvergunning krijgen woonruimte buiten het azc aangeboden.

Plichten

  • Asielzoekers moeten bij aankomst in Nederland meewerken aan een tuberculose-screening en eventuele vervolgbehandelingen.
  • Bewoners van een opvangcentrum ontvangen de huisregels en moeten die ook naleven.
  • Bewoners moeten zich op regelmatige basis melden bij de Vreemdelingenpolitie en het COA voor de inhuisregistratie.
  • Asielzoekers in de opvang moeten zich een halfjaar nadat zij asiel hebben aangevraagd, inschrijven in de Basisregistratie Personen.