LHBTI in de opvang

Het COA heeft aandacht voor de kwetsbare positie van LHBTI’s (lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en intersekse personen) in de opvang. LHBTI-bewoners kunnen te maken krijgen met zaken als sociaal isolement, onveilige situaties in de opvang, misbruik en homo-, bi- en/of transfobe tolken.

Kerngroep LHBTI

Het COA heeft een kerngroep LHBTI. Hierin zitten medewerkers die aandachtspunten formuleren met betrekking tot LHBTI-bewoners en -medewerkers in de opvang.

Voorlichting bewoners

Op alle opvanglocaties leven verschillende culturen naast elkaar. In overeenstemming met artikel 1 van de Grondwet is het uitgangspunt dat iedereen elkaars cultuur, geloof en seksuele gerichtheid respecteert. Het COA geeft samen met andere organisaties actief voorlichting over het gelijkheidsbeginsel van de Grondwet. Dat doen we onder meer in de huisregels, het rechten- en plichtengesprek, het programma ‘Wonen en leven op een COA-locatie’, training ‘Kennis van de Nederlandse Maatschappij’, en met posters op de opvanglocaties.

Optreden tegen discriminatie

Ondanks de voorlichting is het niet vanzelfsprekend dat bewoners elkaar in hun waarde laten. COA-medewerkers benoemen discriminatie en treden er tegen op. Alle COA-medewerkers vervullen de rol van vertrouwenspersoon bij wie bewoners terecht kunnen wanneer zij worden geconfronteerd met discriminatie. We stimuleren bewoners om incidenten bij ons te melden. Als bewoners een officiële melding of aangifte willen doen van een LHBTI-gerelateerd incident, verwijzen wij door naar de politie en Roze in Blauw.

Begeleiding LHBTI’s

LHBTI’s kunnen bij COA-medewerkers terecht voor een gesprek over hun situatie in de opvang. Als zij een ‘roze netwerk’ willen opbouwen verwijzen wij door naar organisaties zoals COC Nederland. Opvanglocaties hebben daarvoor een sociale kaart: een overzicht van organisaties in de regio, waaronder de organisaties gericht op LHBTI.

Samenwerkingspartners

Sinds 2014 heeft het COA een samenwerkingsconvenant met COC Nederland. Het doel van de samenwerking is de positie van LHBTI-bewoners in de opvang verbeteren en een leefomgeving creëren waarin LHBTI-bewoners veilig zijn en zich veilig voelen. Dit uit zich in verschillende activiteiten, zoals: de meldingsbereidheid bij incidenten vergroten, bewoners wijzen op Cocktail (het maatjesproject van COC) en COA-medewerkers trainen.

Daarnaast hebben wij regelmatig contact met andere organisaties zoals Transgender Netwerk NederlandLGBT Asylum Support en Veilige Haven.

Project Welcoming Equality

In het project Welcoming Equality werkt COC Nederland aan het verbeteren van de positie van LHBTI-asielzoekers en vluchtelingen. Het COA werkt actief mee aan dit project. Het liep van 2015 tot augustus 2018 en krijgt in 2019 een vervolg. COC wil sociaal isolement tegengaan met Cocktail, het maatjesproject voor LHBTI's. Ook zijn samen met het COA trainingen ontwikkeld voor medewerkers in de opvang.

Training medewerkers

Vanaf 2017 heeft COC meer dan 400 COA-medewerkers op locatie getraind in het project Welcoming Equality. Het doel van de training is de kennis en het bewustzijn van COA-medewerkers over de LHBTI-doelgroep vergroten. Medewerkers leren onder meer met welke problematiek deze doelgroep te maken kan krijgen en hoe je de doelgroep het beste kunt signaleren en begeleiden. In augustus 2018 is ook een e-learning module gelanceerd, gericht op het vergroten van kennis en bewustzijn over LHBTI-bewoners.

Regenboogvlag

Twee keer per jaar hijsen we op alle COA-locaties de regenboogvlag: op Internationale Coming Out Dag (11 oktober) en Internationale Dag tegen Homo-, Bi- en Transfobie (17 mei). Hiermee dragen we als COA uit dat we een inclusief LHBTI-vriendelijk beleid voeren. De regenboogvlag kan helpen om LHBTI-onderwerpen bespreekbaar te maken op alle COA-locaties. De LHBTI-gemeenschap ervaart de vlag als een symbool van acceptatie.