Medische zorg voor kinderen in een azc

Alle kinderen zijn wel eens ziek of moeten wel eens naar de huisarts. Kinderen in de opvang krijgen dezelfde medische zorg als Nederlandse kinderen. Op of in de buurt van elke COA-opvanglocatie is een huisartsenpraktijk waar ouders en hun kinderen terecht kunnen: Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). Kinderen met een beperking hebben vaak extra zorg nodig. Ook voor hen geldt: als zij in een azc verblijven, krijgen zij dezelfde medische zorg en begeleiding als Nederlandse kinderen.

Huisartsenzorg voor asielzoekers

Als bewoners van een azc een medische vraag hebben, kunnen ze naar het inloopspreekuur van GZA op de opvanglocatie. Daar spreken ze eerst de doktersassistent. De doktersassistent helpt hen verder of maakt een afspraak met de huisarts of verpleegkundige. Er is ook een medisch callcenter waar asielzoekers 24 uur per dag met vragen over hun gezondheid terecht kunnen: de Praktijklijn.

Huisvesting zieke kinderen of kinderen met een beperking

Als kinderen ernstig ziek zijn of een medische beperking hebben, bekijkt het COA de woonsituatie. In sommige gevallen heeft een gezin een grotere of aangepaste ruimte nodig. Het COA overlegt dan met  GZA wat voor het gezin medisch gezien noodzakelijk is. Daarnaast kan het COA aanpassingen doen op de locatie, zoals de plaatsing van een speciaal bed of een tillift. Daardoor wordt thuisblijven makkelijker. Ook kan het COA thuiszorg inzetten voor verpleging van het kind op de COA-locatie.

Jeugdgezondheidszorg

De GGD is verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg. Kinderen in een azc gaan net als Nederlandse kinderen naar het consultatiebureau. De GGD heeft jeugdartsen, die ook de kinderen met een beperking onder behandeling hebben.

Jeugdhulp

 In maart 2018 namen het ministerie van JenV, het COA en de VNG het besluit dat de jeugdhulp per 1 januari 2019 naar de gemeenten gaat. Lees meer over Jeugdhulp aan kinderen in COA-locaties naar gemeenten.

Gespecialiseerde zorg

Soms is medische behandeling aanvullend op de huisartsenzorg nodig, door specialisten van een ziekenhuis of zorginstelling. Sommige kinderen gaan ook naar een medisch kinderdagverblijf.

Voorlichting en ondersteuning

Het COA geeft asielzoekers voorlichting over de organisatie en werkwijze van de Nederlandse gezondheidszorg. Bij aankomst in een opvanglocatie ontvangen bewoners ook informatie over de medische zorg op het centrum, de Praktijklijn en wanneer zij 112 moeten bellen. Medewerkers ondersteunen, indien nodig, bewoners ook bij het maken van afspraken met zorgverleners en het organiseren van het vervoer er naartoe. GZA is verantwoordelijk voor de medische zorg.