Begeleiding en voorlichting

We vinden het belangrijk dat asielzoekers zo snel mogelijk 'aarden' en regie (kunnen) nemen op hun nieuwe leven. In de opvanglocatie en voor de toekomst. Of deze toekomst nu in Nederland ligt of elders. Onze begeleiding is daarom gericht op het versterken van competenties die zij nodig hebben om hun leven op de opvanglocatie en in de toekomst vorm te geven. Zo vergroten wij hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid.

Activiteiten

Onder de noemer Wonen en leven op een COA-locatie bieden we een modulair programma aan. Daarin kunnen bewoners kennis en vaardigheden opdoen waarmee zij zelfstandig op de opvanglocatie kunnen functioneren en kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. 

Wanneer bewoners een verblijfsstatus hebben, kunnen ze het programma Voorbereiding op inburgering volgen. Dit programma biedt handvaten voor het zelfstandig wonen en leven in Nederland.

Ook de speciale bewonerssite MyCOA draagt met praktische informatie bij aan de zelfredzaamheid van onze bewoners. Daarnaast stimuleren we hen om hun dagen zinvol te besteden en een sociaal netwerk op te bouwen, bijvoorbeeld door deel te nemen aan sportactiviteiten, mee te werken aan het onderhoud van de locatie of vrijwilligerswerk te doen buiten de locatie.

Na afwijzing asielaanvraag

Bewoners van wie de asielaanvraag is afgewezen, begeleiden wij in het bewustwordingsproces dat zij niet in Nederland kunnen blijven. We geven voorlichting over de terugkeermogelijkheden en voeren ‘vertrekgesprekken’ samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek. Lees hier meer over de rol van het COA bij terugkeer.

Partners en peereducators

Een deel van de voorlichting aan asielzoekers organiseren we samen met partners zoals de GGD, Jeugdgezondheidszorg en VluchtelingenWerk. Op sommige locaties werkt de GGD samen met ‘peereducators’ bij de voorlichting over bijvoorbeeld soa’s, aids, anticonceptie, meisjesbesnijdenis en de gezondheidszorg in Nederland. De voorlichters hebben diverse culturele achtergronden, spreken dezelfde taal en weten hoe hun landgenoten over deze gezondheidsthema’s denken.

Locaties met extra begeleiding

Het COA heeft speciale opvanglocaties voor bewoners die onvoldoende in staat zijn om zelfstandig te functioneren in een reguliere opvanglocatie en/of overlast veroorzaken. Lees hier over de intensief begeleidende opvang (ibo) en de extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl).

Met het programma Wonen en leven op een COA-locatie (WLCL) sluiten we zo veel mogelijk aan bij de individuele behoeften van iedere bewoner. Het programma biedt de informatie, kennis en vaardigheden om zelfstandig te kunnen verblijven op een opvanglocatie en te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Vergunninghouders kunnen in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering (V-inburgering) volgen. Dit programma biedt kennis en handvatten voor het zelfstandig wonen en leven in Nederland. Het bestaat uit:

  • NT2-taallessen
  • de training Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)
  • individuele begeleiding en dossiervorming

Lees meer over het programma Voorbereiding op inburgering.   

Voor bewoners van onze locaties is er de website MyCOA. Bewoners vinden daar onder meer algemene informatie over de opvang, de asielprocedure en over wonen en leven in Nederland.

Elke opvanglocatie heeft op MyCOA haar eigen pagina's. Naast informatie over de locatie zelf (activiteiten, openingstijden, et cetera), bieden deze pagina’s praktische informatie over bijvoorbeeld het openbaar vervoer, winkels en andere voorzieningen in de directe omgeving.