Logeerregeling

Voor vergunninghouders die een logeeradres hebben en korte tijd willen verblijven bij vrienden of familie in Nederland, biedt het COA een regeling: de logeerregeling vergunninghouders (lrv). 

Wilt u gebruikmaken van de logeerregeling? Met het formulier Logeerovereenkomst, kunt u de afspraken tussen vergunninghouder en gastheer vastleggen.

De duur van het logeren is beperkt tot 3 maanden.

Deze regeling is alleen geldig voor vergunninghouders die:

  • een burgerservicenummer (BSN) hebben en staan ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente van het logeeradres
  • een vergunninghoudergesprek hebben gehad en wachten op een woning in de gemeente
  • geen intensieve medische behandelingen krijgen
  • de leerplicht van de schoolgaande kinderen niet in het gedrang laten komen

Zelfzorgarrangement
Eerder bestond ook de regeling van het zelfzorgarrangement (zza) bij het COA. Per 16 september 2016 is de zza-regeling komen te vervallen.