Betrokken organisaties

De volgende organisaties werken nauw samen aan de selectie, voorbereiding, uitnodiging, overkomst en inburgering van vluchtelingen:

 • De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, draagt de vluchtelingen voor aan Nederland.
 • Het ministerie van Justitie en Veiligheid overlegt met UNHCR en geeft de IND en het COA opdracht om de hervestiging uit te voeren.
 • De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) organiseert 4 of 5 keer per jaar een missie naar een vluchtelingenkamp en beslist na overleg met het COA wie wordt uitgenodigd.
 • Het COA maakt een hervestigingsprofiel van vluchtelingen tijdens de selectiemissies, zorgt voor de voorbereiding van de vluchtelingen op hun komst naar Nederland, begeleidt vluchtelingen in de eerste 48 uur na aankomst in Nederland, en onderhoudt de contacten met de gemeenten over huisvesting.
 • De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Vreemdelingenpolitie (AVIM) voeren veiligheidschecks uit tijdens selectiemissies.
 • Het Bureau Medische Advisering (BMA) van IND voert een medische controle uit tijdens de selectiemissies.
 • Het ministerie van Buitenlandse Zaken zorgt op de ambassade voor de registratie van de persoons- en biometriegegevens en verstrekt reisdocumenten aan vluchtelingen.
 • De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zorgt voor tickets en reisdocumenten.
 • Stichting Nidos zorgt voor de voogdij van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland.
 • De Vreemdelingenpolitie (AVIM) en de gemeenten handelen de administratieve gegevens in Nederland af.
 • Gemeenten zorgen voor huisvesting van de vluchtelingen in Nederland.
 • VluchtelingenWerk Nederland (VWN) en andere organisaties begeleiden vluchtelingen als ze in de gemeente zijn gehuisvest.