Amsterdam - Transformatorweg

Bezoekadres: 
Transformatorweg 6
1014 AK Amsterdam
088-7150500

Deze extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) is een opvanglocatie van het COA. De ebtl is voor de opvang van vreemdelingen die in een reguliere COA-locatie overlast veroorzaakten. Die overlast kan meerdere vormen hebben gehad, zoals pesterijen, vernielingen, agressie of meerdere malen de huisregels overtreden.

Met plaatsing in een ebtl maken we de bewoner duidelijk dat zijn gedrag niet wordt getolereerd. We confronteren overlastgevers met het vertoonde gedrag en stellen hen in staat dit te verbeteren.

Bewoners van de ebtl volgen verplicht een intensief dagprogramma, gericht op het beïnvloeden van het gedrag, structuur bieden en activeren. Voor iedere bewoner stellen we een individueel begeleidingsplan op. We geven voorlichting over Nederlandse normen, waarden en omgangsregels, en er wordt gereflecteerd op het eigen gedrag. Daarnaast organiseren we sport- en groepsactiviteiten.

De locatiemanager is: Johanna Hoekman-Wijgerse.