Jaarverslag COA 2015: Grenzen

Nederlands

Voor het COA was er geen betere titel denkbaar voor het jaarverslag over 2015 dan‘Grenzen’. Want als het om de hoge instroom van vluchtelingen gaat stond het afgelopen jaar vooral in het teken van grenzen, in allerlei contexten. Voor het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Vreemdelingenketen, gemeenten en provincies, inwoners, de landelijke politiek, Europa en uiteraard zeker ook, voor de vluchteling zelf. Het is dé rode draad van het jaarverslag.