Veranderende instroom en capaciteit COA

Waarom reduceert het COA de opvangcapaciteit?
Hoeveel locaties sluit het COA?
Hoe bepaalt het COA welke locaties dicht gaan?
Wat gebeurt er met opvanglocaties die sluiten?
Heeft dit gevolgen voor medewerkers?
Heeft het COA reservecapaciteit?
Waarom opent het COA ook nieuwe locaties?
Hoe houdt het COA bij het sluiten van locaties rekening met bewoners?

Waarom reduceert het COA de opvangcapaciteit?
Dit is nodig omdat het aantal asielzoekers in Nederland fors is afgenomen. Er verblijven 22.800 asielzoekers en vergunninghouders in de centrale opvang, terwijl er 48.700 plaatsen beschikbaar zijn (stand van zaken 18 april 2017). De totale capaciteit voor de centrale opvang van asielzoekers wordt dit jaar teruggebracht naar 31.000 beschikbare opvangplaatsen (eind 2017).

Hoeveel locaties sluit het COA?
Het COA sluit 45 locaties. Ook wordt de opvangcapaciteit van 18 bestaande locaties teruggebracht. Er blijven 61 opvanglocaties open.

Hoe bepaalt het COA welke locaties dicht gaan?
Het COA heeft de locatiekeuze gebaseerd op een aantal uitgangspunten die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Het COA bekijkt periodiek hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Wat gebeurt er met opvanglocaties die sluiten?
Opvangplekken kunnen ook op een andere manier worden ingezet, bijvoorbeeld voor de huisvesting van statushouders, al dan niet tijdelijk via het zogeheten gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Deze opties worden per gemeente besproken.

Heeft dit gevolgen voor medewerkers?
De vermindering van opvangcapaciteit heeft personele consequenties. Het gaat om ongeveer 550 arbeidsplaatsen. De verwachting is dat het grotendeels om tijdelijke contracten gaat. Sinds medio 2016 tot eind maart 2017 hebben we al van 1.300 medewerkers afscheid genomen.

Heeft het COA reservecapaciteit?
De vraag naar asielopvang kan sterk variëren. Er kan een acute vraag naar meer bedden ontstaan. Het COA streeft er daarom naar altijd meer opvangplaatsen in voorraad te hebben dan strikt noodzakelijk: de reservecapaciteit.

Waarom opent het COA ook nieuwe locaties?
Alleen voor de opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) is het COA nog op zoek naar nieuwe locaties. Kijk voor de eisen waaraan een locatie moet voldoen onder Vastgoed aanbieden.

Hoe houdt het COA bij het sluiten van locaties rekening met bewoners?
Het sluiten of openen van opvanglocaties betekent dat er bewoners moeten verhuizen. Een ingrijpende gebeurtenis. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten.