Opvangcapaciteit 2019

Waarom heeft het COA meer opvangplaatsen nodig?
Hoeveel plekken heeft het COA nodig?
Waarom heeft het COA reservecapaciteit?
Welke stappen zet het COA om extra opvangplaatsen te realiseren?
Met wie overlegt het COA over de verwerving van capaciteit?
Welke factoren wegen mee bij het openen van opvanglocaties?
In oktober 2018 was het COA op zoek naar 5.000 snel beschikbare opvangplaatsen. Hoe staat het daar mee?
Waarop baseert het COA de verwachtingen ten aanzien van opvangcapaciteit?

Waarom heeft het COA meer opvangplaatsen nodig?

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt, groeit licht. De doorlooptijd voor asielaanvragen is langer, waardoor mensen langer in de opvang verblijven. En het duurt langer voordat vergunninghouders de opvang verlaten en een woning krijgen in een Nederlandse gemeente.

Hoeveel plekken heeft het COA nodig?

De prognose geeft aan dat er in 2019 30.300 opvangplaatsen beschikbaar moeten zijn. Om deze lichte groei te kunnen realiseren en om locaties waar de huur- en/of bestuursovereenkomst vervalt te vervangen, zijn in 2019 ongeveer 2.500 nieuwe opvangplaatsen nodig. Dit is inclusief 2.000 plekken reservecapaciteit.

Waarom heeft het COA reservecapaciteit?

De vraag naar asielopvang kan sterk variëren. Er kan een acute vraag naar meer bedden ontstaan. Het COA streeft er daarom naar altijd meer opvangplaatsen in voorraad te hebben dan strikt noodzakelijk.

Welke stappen zet het COA om extra opvangplaatsen te realiseren?

We kijken of we bestuursovereenkomsten met gemeenten kunnen verlengen, nieuwe locaties kunnen openen en tijdelijke wooneenheden bij bestaande locaties kunnen plaatsen. Hierover gaan we in gesprek met gemeenten.

Met wie overlegt het COA over de verwerving van capaciteit?

We werken nauw samen met partners aan de Landelijke Regietafel Migratie: de ministeries van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken en Welzijn, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en een vertegenwoordiger van de Rijksheren (CdK). Daarnaast voert het COA met diverse gemeenten overleg om de mogelijkheden te verkennen.

Welke factoren wegen mee bij het openen van opvanglocaties?

Het COA heeft een aantal uitgangspunten afgestemd met de Landelijke Regietafel Migratie. Deze hebben betrekking op provinciale spreiding, ketenbelang, flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid en financiële uitlegbaarheid.

In oktober 2018 was het COA op zoek naar 5.000 snel beschikbare opvangplaatsen. Hoe staat het daar mee?

Het is gelukt om deze 5.000 opvangplekken samen met onze partners te realiseren. We hebben locaties geopend in onder andere Alkmaar en Apeldoorn.

Waarop baseert het COA de verwachtingen ten aanzien van opvangcapaciteit?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt samen met de ketenpartners (IND, COA en DT&V) een prognose. Die geeft een beeld van de verwachte instroom van asielzoekers en het ketenproces. De prognose vertalen we naar een capaciteitsbehoefte van het COA.