Opvangcapaciteit 2018

Waarom reduceert het COA de opvangcapaciteit?
Hoeveel locaties sluit het COA?
Hoeveel locaties blijven open eind 2018?
Hoe bepaalt het COA welke locaties dicht gaan?
Wat gebeurt er met opvanglocaties die sluiten?
Heeft dit gevolgen voor medewerkers?
Heeft het COA reservecapaciteit?
Waarom opent het COA ook nieuwe locaties?
Hoe houdt het COA bij het sluiten van locaties rekening met bewoners?

Waarom reduceert het COA de opvangcapaciteit?
De lagere bezetting in de opvanglocaties en de verwachtingen ten aanzien van de instroom zijn voor het COA aanleiding om het aantal opvangplaatsen verder terug te brengen. De totale capaciteit voor de opvang van asielzoekers wordt teruggebracht van ruim 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen eind 2018, inclusief 5.000 plekken als reservecapaciteit. Om het aantal beschikbare plaatsen in lijn te brengen met de capaciteit die we nodig hebben, gaan we in 2018 krimpen met 4.500 opvangplekken.

Hoeveel locaties sluit het COA?
Het COA sluit 11 locaties: Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Overvecht), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. Voor de bewoners van sluitende locaties zal op een aantal bestaande locaties de opvangcapaciteit worden verhoogd. De komende tijd wordt onderzocht welke locaties.

Hoeveel locaties blijven open eind 2018?
Er blijven 51 opvanglocaties open.

Hoe bepaalt het COA welke locaties dicht gaan?
Het COA heeft de locatiekeuze gebaseerd op een aantal uitgangspunten (provinciale spreiding, ketenbelang, flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid en financieel uitlegbaar) die in overleg met betrokken samenwerkingspartners zijn opgesteld. Het COA bekijkt periodiek hoe de bezetting zich ontwikkelt. Dat biedt de mogelijkheid om tijdig bij te sturen.

Wat gebeurt er met opvanglocaties die sluiten?
Opvangplekken kunnen ook op een andere manier worden ingezet, bijvoorbeeld voor de huisvesting van statushouders, al dan niet tijdelijk via het zogeheten gemeentelijk versnellingsarrangement (gva). Deze opties worden per gemeente besproken.

Heeft dit gevolgen voor medewerkers?
De vermindering van opvangcapaciteit heeft personele consequenties. Het gaat om ongeveer 250 arbeidsplaatsen. De verwachting is dat het grotendeels om tijdelijke contracten gaat.

Heeft het COA reservecapaciteit?
De vraag naar asielopvang kan sterk variëren. Er kan een acute vraag naar meer bedden ontstaan. Het COA streeft er daarom naar altijd meer opvangplaatsen in voorraad te hebben dan strikt noodzakelijk: de reservecapaciteit.

Waarom opent het COA ook nieuwe locaties?
We openen nieuwe locaties omdat bestuursovereenkomsten aflopen en en we over voldoende opvangcapaciteit moeten beschikken. Een andere reden kan zijn dat we voor een bepaalde groep mensen, bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige asielzoekers, opvangplekken nodig hebben.

Hoe houdt het COA bij het sluiten van locaties rekening met bewoners?
Het sluiten of openen van opvanglocaties betekent dat er bewoners moeten verhuizen. Een ingrijpende gebeurtenis. We hanteren daarbij een aantal uitgangspunten.