Persberichten

B en w van Bronckhorst werken onder voorwaarden mee aan verzoek voor tijdelijke opvang 97 asielzoekers op Het Kervel in Hengelo.

27 augustus informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden.

Het bezoekersaantal voor de landelijke open dag van asielzoekerscentra loopt richting de vijftienduizend.

Het COA heeft onderzocht hoe hervestigde vluchtelingen in Nederland participeren en pakt verbeterpunten in de begeleiding op waar mogelijk.

Het COA heeft aan de gemeente Oldambt het verzoek gedaan mee te werken aan de opvang van vluchtelingen.

Het college van b&w van de gemeente Aa en Hunze heeft besloten om met het COA een bestuursovereenkomst te sluiten voor het vestigen van een azc

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft besloten om geen opvanglocatie voor asielzoekers te huisvesten in de voormalige tbs-kli

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voornemens de huidige opvanglocatie in Emmen te gaan herontwikkelen.

Er is geen sprake van belangenverstrengeling van een lid van de raad van toezicht COA bij een mogelijke opvanglocatie in Apeldoorn.

De gemeente Assen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) hebben een intentieovereenkomst gesloten over de vestiging van een asielzo

Milo Schoenmaker wordt per 15 januari 2019 de nieuwe voorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hij vertrekt op die datum als burgemeester van Gouda, zijn huidige functie.