Persberichten

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft aan de gemeente Coevorden het verzoek gedaan mee te werken aan de opvang van vluchtelingen in D

Een artikel in De Volkskrant van vandaag is gebaseerd op een interne beleidsnota waarin de registratie van incidenten bij het COA nader onder de lo

Het wervings- en selectiebureau van ons beveiligingsbedrijf heeft op basis van berichtgeving in de lokale media over de informatiavond in Leerdam e

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de gemeente Spijkenisse hebben na een constructief gesprek besloten het voormalige verzorgingstehu

De gemeente Aalten is voornemens medewerking te verlenen aan het heropenen van het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo.

Op maandag 15 december 2014 hebben een delegatie van het College van B&W en een delegatie van het COA gesproken over de vestiging van een AZC i

Omrop Fryslân heeft gemeend op basis van deze zinsnede "Een asielopvanglocatie wordt nimmer opgestart zonder instemming van het lokale gezag.

Het bestuur van het COA heeft kennis genomen van de beraadslagingen van het gemeentebestuur De Friese Meren.

Voorafgaande aan de informatieavond in Rijs was er overleg tussen het College van B&W van de gemeente De Friese Meren en het COA.

Het NRC publiceerde vandaag een artikel waarin bedragen staan die het COA niet herkent.