Verzoek COA ophogen opvangcapaciteit Nassau Dietz kazerne

CRANENDONCK - De gemeente Cranendonck heeft het verzoek gekregen van het COA om mee te werken aan een wijziging van de capaciteit op het opvangcentrum in Budel naar de oorspronkelijke capaciteit van 1500 asielzoekers. Dit omdat er sprake is van een toenemende behoefte aan opvangplaatsen bij het COA als gevolg van krapte op de woningmarkt en een langere doorlooptijd van asielprocedures bij de IND (als gevolg van een toename aan asielzoekers). Het verzoek van het COA past binnen de bestaande overeenkomst.

In de huidige bestuursovereenkomst is in artikel 4 afgesproken dat zolang er verminderde instroom is, er in het opvangcentrum maximaal 800 vreemdelingen  worden opgevangen. Vanwege de toegenomen opvangbezetting is nu dus het verzoek gedaan mee te werken aan de ophoging van de capaciteit op het opvangcentrum in Budel naar de oorspronkelijke capaciteit van 1500 vreemdelingen. Met het COA zijn wel nadere randvoorwaarden afgesproken met betrekking tot de samenstelling van de 1500 opvangplekken. Dit bestaat uit een aanmeldstraat (COL), een Procesopvang (POL) en maximaal 300 plekken AZC. Plekken voor Vrijheids beperkende Locatie (VBL) zijn niet van toepassing.

Overlast
De afgelopen maanden hebben een klein aantal asielzoekers aanzienlijke overlast in de omgeving veroorzaakt. Hier heeft het college (ook reeds voor het ingediende verzoek) nadrukkelijk aandacht voor gevraagd. Daar zijn inmiddels ook afspraken over gemaakt. Het COA doet er alles aan wat in hun macht ligt om deze overlast te beperken. Zo worden de overlastgevers door de Vreemdelingenketen op het centrum sneller door het proces gebracht. Hiermee beogen de ketenpartners dat de asielzoekers minder lang op het opvangcentrum blijven en tevens dat er een preventief effect optreedt.

Extra beveiliging
Het COA zet daarnaast op het opvangcentrum ’s nachts tijdelijk extra beveiliging in. De beveiliging en het COA dragen maximaal zorg voor de veiligheid op het centrum. Niettemin zal het COA in voorkomende situaties die de bevoegdheden van een beveiligingsdienst te boven gaan, een beroep moeten doen op de politie. Ook zal het COA bijdragen aan extra inzet van BOA’s in die gebieden waar dit nodig blijkt.

Met deze afspraken is de verwachting dat het ophogen van het aantal asielzoekers zonder problemen zal verlopen.

Lees de raadinformatiebrief over dit onderwerp

Dit is een origineel persbericht van de gemeente Cranendonck

Lees meer over: