Vermeend protest Heumensoord

Een groep van een zo'n 20 personen houdt zich momenteel op voor de receptie van Heumensoord. Wij hebben begrepen dat zij niet tevreden zijn over de geboden medische zorg op de locatie. Van een 'opstand'is geen sprake. Medewerkers van het COA houden de mensen goed in de gaten en proberen hen te bewegen naar binnen en naar bed te gaan. Een enkeling heeft dat inmiddels ook gedaan. 

Het COA doet geen uitspraken ​over zaken die de medische professie aangaan.  Wij benadrukken dat medische zorg 24/7 beschikbaar is en dat instanties als GCA, de GGD en RIWM de gezondheidssituatie op Heumensoord - waar bijna 3000 mensen verblijven - nauwlettend in de gaten houden.