Opvang asielzoekers op Landgoed Duinrell

Landgoed Duinrell heeft van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een verzoek ontvangen tot het tijdelijk huisvesten van asielzoekers in de winterperiode van 9 november 2015 tot en met 17 maart 2016.

Goede ervaringen in het verleden met Wassenaar

Gebaseerd op goede ervaringen in het verleden met de winteropvang van asielzoekers en de samenwerking met het COA heeft het gemeentebestuur van Wassenaar positief gereageerd op het verzoek van het COA. Het COA is daarom blij dat er opnieuw, in goede samenwerking met Duinrell en de gemeente Wassenaar, tijdelijke opvang kan worden gerealiseerd in Duinrell. In de periode 1997 - 2014 heeft het COA negen keer eerder asielzoekers binnen de gemeente Wassenaar opgevangen.

Opvang op Landgoed Duinrell

Op Landgoed Duinrell zullen deze winter maximaal 750 asielzoekers gehuisvest worden. De tijdelijke opvang zal plaatsvinden op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. De periode loopt van 9 november 2015 tot en met 17 maart 2016.