Noodopvanglocatie De Koepel in Arnhem stroomt leeg

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de gemeente Arnhem dinsdag 23 augustus laten weten dat de noodopvanglocatie De Koepel aan de Wilhelminastraat 16 op korte termijn leegstroomt.

Op dit moment vragen er minder mensen asiel aan in Nederland dan verwacht. Daardoor kan het COA noodopvanglocaties sluiten of deze als buffer achter de hand houden. Vanwege de afnemende asielinstroom heeft het COA de gemeente laten weten het opvangaanbod zoveel mogelijk uit reguliere azc plekken te laten bestaan. Daarom zal de noodopvanglocatie in Arnhem op korte termijn leegstromen en zullen er geen nieuwe bewoners meer instromen. De noodopvanglocatie blijft tot einde van de bestuursovereenkomst (maart 2017) beschikbaar voor het COA. In noodsituaties kan het COA deze locatie dan weer in gebruik nemen.

Doorstromen
Bewoners zullen, afhankelijk van de fase van de asielprocedure, op korte termijn doorstromen naar een asielzoekerscentrum of naar een woning. Het COA zal zich daarbij inspannen om bewoners met een netwerk in Arnhem zoveel mogelijk te verplaatsen binnen de gemeente. Dat kan zijn naar een azc of naar een woning in de gemeente of naar een woning in de regio.

Veel waardering
De gemeente Arnhem en het COA hebben ontzettend veel waardering voor de wijze waarop de omgeving een bijdrage heeft geleverd aan de noodopvang in Arnhem. De vrijwilligers, maatschappelijke organisaties en de bewoners in de omgeving hebben bijgedragen aan een warm welkom en een goed verloop van de opvang van vluchtelingen in Arnhem. Daar zijn beide organisaties alle partijen zeer dankbaar voor.