Heropening azc Sweikhuizen

SWEIKHUIZEN – Het voormalig azc van Sweikhuizen wordt binnenkort heropend. Aanleiding is de toegenomen bezetting van asielopvanglocaties in de afgelopen drie maanden. De doorlooptijd voor asielaanvragen duurt langer dan verwacht en asielzoekers met een verblijfsvergunning hebben moeten langer wachten op een woning. Dit als gevolg van de krapte op de woningmarkt. De totale verblijfsduur in de opvang wordt hierdoor langer dan verwacht. Sinds de zomer is ook het aantal asielaanvragen licht gestegen.

Eind november eerste bewoners
Azc Sweikhuizen kan onderdak bieden voor 242 asielzoekers. Op 1 september was de locatie bewonersleeg, naar verwachting arriveren eind november de eerste bewoners. Komende maand wordt het pand schoongemaakt, een aantal aanpassingen gedaan en klein onderhoud uitgevoerd.

Uitdaging
Niet alleen het vinden van opvangcapaciteit wordt een uitdaging voor het COA, ook de werving van gekwalificeerd personeel zal gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt niet eenvoudig worden.

Eigendom
Het COA is eigenaar van de locatie en heeft met de gemeente een bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd.  


Einde persbericht

Lees meer over:
Locatie: