Gemeente Utrecht krijgt Europese subsidie voor vernieuwende vorm van opvang asielzoekers

De vernieuwende vorm houdt in dat op één locatie asielzoekers en jongeren wonen en dat er opleidingen en activiteiten voor asielzoekers én wijkbewoners zijn. Utrecht gaat deze aanpak samen met partners realiseren aan de Einsteindreef in Overvecht. Het concept ‘Plan Einstein’ dat zij gezamenlijk ontwikkelen, kan als voorbeeld dienen voor andere Europese steden die te maken hebben met de opvang en integratie van asielzoekers. Utrecht heeft de komst van asielzoekers benut en samen met partners in de stad een aanpak ontwikkeld die ten goede komt aan de wijk en de wijkbewoners.

Opleiden en begeleiden
De opleidingen voor asielzoekers en wijkbewoners starten begin 2017. Het opleiden, motiveren en begeleiden zijn gericht op het vergroten van het toekomstperspectief van de deelnemers. De Universiteit Utrecht biedt cursussen ondernemerschap aan en de Volksuniversiteit Utrecht geeft cursussen (zakelijk) Engels. Per cursus kunnen maximaal 25 mensen deelnemen, zowel asielzoekers als wijkbewoners. Wijkbewoners kunnen hun belangstelling voor deze cursussen al doorgeven aan het wijkbureau. In de opvanglocatie worden ook taallessen Nederlands aangeboden. De Social Impact Factory koppelt Utrechtse ondernemers en cursisten Ondernemerschap aan elkaar, bijvoorbeeld door coaching en meeloopstages. VluchtelingenWerk Midden-Nederland brengt in beeld wat de onderwijs- en beroepsachtergrond is van asielzoekers en coördineert vrijwillige activiteiten.

Hulp van de buren
De locatie biedt ook huisvesting voor jongeren. Socius heeft deze jongeren geselecteerd op basis van hun maatschappelijke betrokkenheid en hun band met Overvecht. De afgelopen weken hebben 38 jongeren in het complex aan de Einsteindreef met elkaar geklust onder leiding van Socius, de jongerenhuisvester. Per 1 november gaan zij hier wonen. Deze jongeren gaan zich, samen met de vele Utrechtse vrijwilligers, inzetten voor de wijk en de asielzoekers. Bijvoorbeeld door samen te koken, te sporten en muziek te maken.

Samenwerking
De partijen die met de gemeente samenwerken aan Plan Einstein zijn het COA, de Universiteit Utrecht (Centre for International Entrepreneurship), de Volksuniversiteit Utrecht, de Social Impact Factory, Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en Socius. De Universiteit van Oxford gaat de resultaten van het project monitoren. De gemeente betrekt ook andere wijkpartijen bij de aanpak.

Bouwwerkzaamheden aan de Einsteindreef
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat momenteel aanpassingen uitvoeren aan het pand aan de Einsteindreef, om het voor huisvesting geschikt te maken. Deze werkzaamheden nemen meer tijd in beslag dan was voorzien. Het COA zet alles op alles om asielzoekers vanaf begin 2017 op te vangen. Instroom is echter pas mogelijk als de locatie een veilige plek is voor de bewoners. Dat betekent dat grote werkzaamheden afgerond moeten zijn. Op dit moment is nog niet aan te geven, wanneer dit precies zal zijn. In het gebouw is plaats voor maximaal 400 asielzoekers. Bij afnemende instroom kan de opvang flexibel ingezet worden voor bijvoorbeeld extra jongeren of statushouders.

“Het COA vindt Plan Einstein een ontzettend mooi project. Het plan is een goede manier om het toekomstperspectief voor zowel asielzoekers als wijkbewoners te vergroten. Het COA werkt daar graag aan mee!”