Gemeente Berkelland biedt tijdelijke opvang voor 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV)

De gemeente Berkelland heeft besloten medewerking te verlenen aan het opvangen van 130 alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) voor een periode van een half jaar. De AMV-ers krijgen onderdak en begeleiding op de locatie van de Leo Stichting bij Borculo. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgt hiervoor professionele ondersteuning van de jeugdzorgorganisaties die tot voor kort actief waren op de locatie Leo Stichting. Dit gebeurt onder de naam Leo Campus Borculo, waarbij Leo staat voor ‘leren en ontwikkelen’.

De Leo Campus Borculo ligt in een landelijke omgeving. Het terrein van de Leo Stichting is al meer dan 100 jaar het terrein voor jeugdzorg in verschillende gedaanten. De vorm van opvang en begeleiding past bij de oorsprong van het gebied. Op dit moment staan de gebouwen van ’s-Heerenloo en Intermetzo leeg. De activiteiten passen in het bestemmingsplan: bijzondere bebouwing voor sociaal pedagogische doeleinden.

Voor de opvang en begeleiding van AMV-ers zijn twee panden beschikbaar:

  • het Fraterhuis; hierin kunnen in totaal 50 jongeren gehuisvest worden. Het Fraterhuis is eigendom van ’s-Heerenloo.
  • Lange Dreef: vier woongebouwen waar in totaal 80 jongeren gehuisvest kunnen worden. De Lange Dreef is eigendom van Intermetzo.