Eerste bewoners in azc Harderwijk

Vrijdag 11 november arriveren de eerste asielzoekers op het azc in Harderwijk. De aankomende weken zullen er steeds nieuwe bewoners aankomen.

Drinkwaterkwaliteit

In de afgelopen weken is er hard gewerkt om het drinkwaterprobleem op het azc-terrein op te lossen. Er is een nieuwe waterleiding aangelegd en een nieuwe wateraansluiting gerealiseerd. De leidingen zijn grondig gespoeld en er zijn monsters afgenomen om de kwaliteit van het drinkwater te toetsen. Op basis van deze nieuwe testresultaten voldoet het drinkwater op het azc-terrein aan de wettelijk geldende norm en kan instroom plaatsvinden.

Welkom

Burgemeester Harm-Jan van Schaik zal vrijdag de eerste bewoners welkom heten in het azc. Over een aantal weken vindt er een groter welkomstmoment plaats op het azc, georganiseerd door het Platform Welkom Vluchtelingen in samenwerking met het COA en de gemeente. Tijdens dit welkomstmoment zal de welkomstbox uitgereikt worden aan de bewoners van het azc.