COA geeft uitleg stand van zaken azc Harderwijk

De kwaliteit van het drinkwater op het azc in Harderwijk voldoet nog niet aan de wettelijk geldende norm. Door te weinig doorstroming en stilstand van het water in de leidingen bevat het drinkwater op het azc-terrein nog te hoge bacteriewaarden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moet voldoen aan hoge normeringen en daarom kan de instroom van asielzoekers op dit moment nog niet plaatsvinden. De vraag of instroom van asielzoekers gaat plaatsvinden, staat echter niet ter discussie.

Huidige situatie
Het COA vindt het belangrijk dat het azc een veilige plek is voor de bewoners en kent een strenge norm als het gaat om de kwaliteit van het drinkwater. Op dit moment voldoet de kwaliteit van het drinkwater nog niet. Instroom kan pas plaatsvinden als het probleem is verholpen en de kwaliteit conform de geldende wettelijke norm is.

Eerste bewoners
Het COA doet er alles aan om het drinkwaterprobleem zo snel mogelijk te verhelpen. De waterleidingen worden extra gespoeld en regelmatig worden monsters afgenomen om de kwaliteit te toetsen. Zodra de kwaliteit van het drinkwater in orde is, arriveren de eerste bewoners van het azc.

Bijeenkomst
Het COA en de gemeente vinden het belangrijk om de omgeving te informeren over de huidige stand van zaken. Maandagavond 24 oktober a.s. vanaf 19.00 uur is er een bijeen-komst voor direct betrokkenen van het azc in Harderwijk. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd op het azc aan de Graaf Ottolaan 26. Tijdens de bijeenkomst geeft het COA nader uitleg over de huidige situatie op het azc terrein.