Verhuizingen van onze bewoners

Onze bewoners verblijven bij het COA in verschillende stadia van hun asielprocedure. Van de aankomst tot aan de uitplaatsing naar een gemeente voor vergunninghouders of de terugkeer naar het land van herkomst.

Hoe wij omgaan met de verhuizingen van onze bewoners en hoe we dit samen met ketenpartners en het ministerie tot een minimum willen beperken, vertellen we stap voor stap in een overzicht dat we 6 augustus op onze website hebben gepubliceerd.

Brieven

In een brief aan de Tweede Kamer (12 februari 2013) schrijft staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid & Justitie) over de verhuizingen van asielzoekers en meer specifiek over de verhuizing van gezinnen met kinderen. In zijn brief van 8 maart geeft de staatssecretaris een nadere toelichting. Ook deze brieven zijn terug te vinden op onze website.

U kunt op de links klikken om bij de verschillende documenten te komen. De documenten zijn op onze site terug te vinden op de pagina's over 'Asielzoekers' onder 'Opvangprocessen'.