Training over arbeidsmarkt en kansrijke koppelingen vergunninghouders

Medewerkers van de procesopvanglocatie (pol) van het COA die de screening en matching uitvoeren, kregen 13 en 16 november van het UWV, de SBB en Divosa de training ‘Kennis van de arbeidsmarkt voor een kansrijke koppeling’.

De woonbegeleiders en programmabegeleiders van de pol voeren na vergunningverlening een huisvestingsgesprek en een screeningsgesprek met de vergunninghouder. In het screeningsgesprek wordt informatie over opleidingsachtergrond, werkervaring, ambities en de aanwezigheid van een sociaal netwerk opgehaald. Aan de hand van deze informatie wordt een regioadvies voor doorplaatsing en koppeling opgesteld.

Training

Tijdens de training, een mooi voorbeeld van samenwerking van het COA met externe partners, werd ingegaan op hoe de werkgelegenheid zich ontwikkelt en welke trends er zijn op de arbeidsmarkt (wat moet ik weten van een regio en wat zijn kansrijke sectoren en beroepen?). Ook werd ingegaan op hoe het beroepsonderwijs eruit ziet in Nederland (hoe waardeer ik iemands opleiding?). Aan de hand van praktijkopdrachten werd de vertaalslag gemaakt naar het dagelijkse werk.

Ervaringen

De training werd door de deelnemers als nuttig ervaren. “Zo kan ik een nog gerichter regioadvies geven”, was een van de reacties. De website de ‘argumentenfabriek’ biedt een handige tool om de juiste arbeidsmarktregio te bepalen.

Vervolg

In samenwerking met HRM wordt bekeken op welke manier een vervolg wordt gegeven aan de training en deze ook aan te bieden aan de medewerkers op het azc.  

Lees meer over: