Tijdelijke uitbreiding capaciteit Doetinchem

De opvangcentra voor vluchtelingen in Nederland worden steeds voller. De vluchtelingenstroom blijft toenemen (wekelijks 1500 - 1700 vluchtelingen) en dat heeft op (zeer) korte termijn ook consequenties voor pol (procesopvanglocatie) De Kruisberg.

Staatssecretaris Dijkhof (Veiligheid en Justitie) en het COA hebben laten weten dat ook de opvanglocatie in Doetinchem voorlopig wordt uitgebreid met 225 plekken.

Sinds de zomer van 2014 heeft COA 350 vluchtelingen gehuisvest  in pol De Kruisberg. Hier worden asielzoekers opgevangen die in het begin van de asielprocedure zitten. In principe verblijven zij enkele weken in De Kruisberg voordat ze doorstromen naar een asielzoekerscentrum (azc).

Per direct 225 extra plekken

Het COA en de gemeente hebben eerder een bestuursovereenkomst gesloten voor maximaal 350 procesopvangplekken in De Kruisberg. Daarin staat ook dat COA de gemeente kan vragen om uitbreiding van de huidige pol. Begin augustus ontving de gemeente Doetinchem een verzoek van COA medewerking te verlenen aan tijdelijke uitbreiding van pol De Kruisberg. Woensdag 26 augustus hebben staatssecretaris Dijkhof en het COA laten weten direct over te gaan tot uitbreiding van de beschikbare opvangcapaciteit. Dit geldt voor meerdere gemeenten in het land. De urgentie van extra opvang is volgens het COA enorm. Voor de Kruisberg betekent dit per direct een voorlopige uitbreiding van 225 plekken.

Humanitaire situatie

De extra capaciteit is volgens het COA noodzakelijk om de niet-aflatende instroom van asielzoekers (o.a. uit Syrië) en de toename van het aantal vergunninghouders, dat wacht op een woning binnen een Nederlandse gemeente, en nareizigers (familie) op te vangen. De bestaande opvangcentra raken hierdoor vol. Hieromtrent is ook in de landelijke media bericht, en op meerdere locaties in het land worden extra noodopvanglocaties ingericht.