Succes pilot BRP-straat Vlagtwedde

De BRP-straat bij het aanmeldcentrum in Ter Apel die op 1 september 2014 is gestart, blijkt een succes. Deze werkwijze wordt landelijk ingevoerd.

Asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen worden versneld ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). De uitplaatsing van vergunninghouders naar gemeenten door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers kan nu binnen de norm-tijd gerealiseerd worden. Dit levert een kostenbesparing op doordat de vergunninghouder korter in de opvang verblijft.

Inschrijven wordt overschrijven
Met een BRP-straat worden de registratie in de BRP, het toekennen van een burgerservicenummer en de uitgifte van verblijfsdocumenten eerder in het proces gedaan, waardoor vergunninghouders vanaf de aanmeldlocatie naar een azc gaan met de juiste documenten in bezit. Daardoor wordt de inschrijving in de BRP bij de gemeenten een kwestie van overschrijven. Dat scheelt capaciteit en kosten.

Expertise breder ingezet
Alle partijen die bij het asielproces betrokken zijn, hebben de handen ineen geslagen om dit project te laten slagen. Gemeenten in Nederland die zowel een aanmeldcentrum als een asielzoekerscentrum hebben, gebruiken de expertise van Vlagtwedde als basis voor de inschrijving van asielzoekers met een verblijfsvergunning in de BRP.