Rapport EMN over hervestiging

Het Europees Migratienetwerk heeft in december het rapport 'Hervestiging en humanitaire toelating in Nederland: beleid en praktijk' gepresenteerd.

Het onderzoeksrapport van het Europees Migratienetwerk (EMN) beschrijft het beleid en de uitvoeringspraktijk op het gebied van hervestiging in Nederland. Ook de samenwerking tussen de verschillende organisaties en de selectiecriteria voor vluchtelingen passeren de revue. Hervestiging en humanitaire toelating vormen een legale route voor vluchtelingen naar de EU en Nederland.

Internationale vergelijking

Naast het nationaal rapport heeft EMN ook een internationale vergelijking gemaakt. Het schetst onder andere een beeld van de good practices en de problemen die door verschillende EU-lidstaten en Noorwegen worden ervaren bij het uitvoeren van programma's op het gebied van hervestiging en humanitaire toelating.

Verschillen en overeenkomsten

Nederland kent alleen een permanent hervestigingsprogramma. Diverse andere EU-lidstaten hebben daarnaast ook ad hoc- of privaat gesponsorde programma's. 

Hervestiging in Nederland

Sinds 1977 heeft Nederland een hervestigingsbeleid. Dit wordt uitgevoerd door een intensieve samenwerking van verschillende organisaties: UNHCR, IND, COA, IOM, gemeentes en maatschappelijke organisaties.

Op onze website treft u meer informatie aan over hervestiging.