Rapport ACVZ: ‘de kracht van samenwerking’

De Adviescommissie Vreemdelingenzaken heeft dinsdag 23 mei in Nieuwspoort (Den Haag) samen met onder andere bestuursvoorzitter Gerard Bakker, Dorine Manson (VWN) en Jos Wienen (VNG) een rapport aan de pers gepresenteerd.

In het rapport wordt teruggekeken op de hoge instroom. “Het is mooi om ook in dit rapport de complimenten te lezen die het COA krijgt”, aldus Gerard Bakker. “En we mogen ook trots zijn, want niemand sliep tijdens deze periode op straat. Mogelijk was dit wel de meest hectische periode die we als COA in onze bestaansgeschiedenis hebben meegemaakt. Het is nu aan ons om te leren van deze vluchtelingencrisis.”

Het rapport werd gepresenteerd door voorzitter van de ACVZ Koos Richelle, in aanwezigheid van Bakker, Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk, Jos Wienen (burgemeester Haarlem) namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Pim van Vliet, projectdirecteur Migratie van Veiligheid en Justitie.

Samenwerking

Alle betrokkenen zijn het over een ding eens en dat is de noodzaak om de samenwerking, in alle vormen die de voorbije tijd zijn ontstaan (zoals de regietafels) te bestendigen. “Dat is ook wat het rapport laat zien”, zegt Bakker. “de kracht van de samenwerking. Het rapport beschrijft mooi de wederzijdse afhankelijkheden. We hebben elkaar hard nodig, zowel bij groei als bij krimp.”

Over samenwerking zegt hij tevens: “Die stopt niet bij groei of krimp. Maar is evenzo belangrijk bijvoorbeeld bij de begeleiding naar wonen, werken of studie. Ook dit doen we samen, met onder andere gemeenten en andere organisaties, zoals Vluchtelingenwerk.

Voordeel mee doen

Bakker tot besluit: “De aanbevelingen uit het rapport neem ik graag en met een open houding in ontvangst. We gaan samen met onze partners kijken hoe we er ons voordeel mee kunnen doen!”

Lees meer over: