Publicatie eindrapport onderzoekscommissie Ter Apel op 26 maart

Het onderzoek van de Onderzoekscommissie Ter Apel bevindt zich in een afrondende fase. De commissie verwacht het eindrapport op 26 maart aanstaande te kunnen presenteren aan het COA, de ondernemingsraad (OR) van het COA en andere betrokkenen, onder wie medewerkers en oud-medewerkers. Details over de planning op 26 maart volgen later. De commissie hecht eraan om de datum nu alvast bekend te maken zodat er door een ieder rekening mee kan worden gehouden.

Locatie: