Nieuwe raamovereenkomst COA en Trigion

Op 17 juni is de nieuwe raamovereenkomst tussen het COA en Trigion ondertekend. Daarmee is onze samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion voor tenminste tweeënhalf jaar verlengd.

Omdat de raamovereenkomst met Trigion zou aflopen, schreef het COA begin 2013 een nieuwe onderhandse aanbesteding uit voor beveiligingsdiensten op alle COA-locaties. Na een intensieve aanbestedingsprocedure is de opdracht opnieuw aan Trigion gegund. De opdracht heeft betrekking op diverse vormen van dienstverlening, waaronder objectbeveiliging, mobiele surveillance, inzet van brandwachten en receptieservices.

Het beveiligingscontract werd 17 juni ondertekend door Jan-Kees Goet, voorzitter van bestuur COA, en Ellen Groenewoudt, algemeen directeur Trigion. Jan-Kees: “We hebben een nieuw contract getekend waar alle betrokkenen zich goed in kunnen vinden. Het COA is altijd in beweging en daarbij is het prettig dat Trigion onze partner in beveiliging blijft.” Ellen Groenewoudt: “We zijn blij dat we het COA als klant houden. Om dit te vieren geven we een cadeau waar het COA volgens ons echt iets aan heeft: drie grote pakketten speelgoed voor kinderen op de locaties.”

Een belangrijk uitgangspunt bij deze aanbesteding was het overnemen van personeel. Daarmee had dit een van de grootste personeelsovernames ooit kunnen zijn in de Nederlandse beveiligingsmarkt. Uiteindelijk won Trigion de opdracht en was er geen sprake van een daadwerkelijke overname. De aanbesteding was voor partijen niet eenvoudig. Naast het uitgangspunt van de personeelsovername stond ook het gunningscriterium ‘laagste prijs’ centraal.