Nieuw programma voorbereiding op inburgering

Per 1 januari 2013 start het COA een nieuw programma voorbereiding op inburgering. De bestaande programma’s voorbereiding op inburgering 1 en 2 worden samengevoegd.

Het nieuwe programma bestaat uit drie delen: een taalprogramma, een training Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS) en persoonlijke begeleiding. We hebben te maken met een afnemende verblijfsduur van vergunninghouders in de opvang. Het oude programma sloot hier niet goed meer bij aan en is daarom herzien.

Opdracht

De opdracht voor voorinburgering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is van karakter veranderd. Het is steeds belangrijker geworden dat vergunninghouders snel kunnen beginnen met het programma voor voorinburgering. Het doel is dat inburgeraars beter voorbereid zijn op de eerste maanden van het wonen in de gemeente. Ze moeten meer kennis hebben van de praktische aspecten van het wonen in Nederland zodat ze zelfstandig hun zaken kunnen regelen.

Altijd kunnen starten met lessen

Bij het taalprogramma kunnen continu vergunninghouders instromen. Zodra zij een positief besluit hebben ontvangen, kunnen zij starten met de lessen. Er zijn drie niveaus: analfabeten, laagopgeleiden en middelbaar/hoogopgeleiden. Vergunninghouders kunnen het programma volgen tot vertrek uit het azc.

Taalprogramma digitaal

Voor de taallessen wordt nieuw materiaal aangeschaft. Vergunninghouders kunnen hierbij inloggen in een digitaal lesprogramma. Ook als zij niet meer in het azc wonen hebben zij digitaal nog toegang tot het materiaal.

Training Kennis Nederlandse Samenleving

De training Kennis Nederlandse Samenleving (KNS) is aangepast aan de nieuwe situatie en compacter geworden. In twee dagdelen wordt er voornamelijk aandacht besteed aan de eigen verantwoordelijkheid, het belang van meedoen in de samenleving en praktische zaken rondom wonen, gezondheidszorg, werk en inkomen.

De training wordt uitgevoerd in taalgroepen. Als het niet mogelijk blijkt om een taalgroep samen te stellen, dan krijgt de vergunninghouder een persoonlijk KNS-gesprek. Hierdoor krijgen alle vergunninghouders de voor hen belangrijke informatie.

Persoonlijk informatiedossier

Elke vergunninghouder krijgt een persoonlijk informatiedossier. Voorheen werd dit dossier overgedragen aan de gemeente, vanaf 2013 krijgt de vergunninghouder zelf zijn dossier mee. Dit heeft te maken met de gewijzigde Wet Inburgering per 1 januari 2013, waarbij de gemeente geen rol meer heeft bij inburgering.

Lees meer over: