Mijlpaal voor het COA: 25 jaar jong!

Een mooie mijlpaal voor het COA. Wij mogen ons mooie, bijzondere werk op 1 juli op de kop af 25 jaar doen!

We markeren graag dat COA-medewerkers een kwart eeuw voor uiteenlopende uitdagingen hebben gestaan en door alle jaren heen prachtige resultaten behalen als het gaat om opvang en begeleiding.

Dynamiek

Het opvangen en begeleiden van vluchtelingen, mensen die komen uit oorlogsgebieden, is niet iets dat je viert. Maar we mogen het wel markeren. Omdat ons werk uniek is, evenals de dynamiek die erbij komt kijken. Groeien en krimpen, snel personeel werven, evenzo snel weer afscheid nemen van collega’s. Uitdagingen als het gaat om het werven van locaties met alle logistieke uitdagingen van dien die daarbij komen kijken. Ook weer als er locaties sluiten. Investeren in samenwerking en draagvlak. Steeds weer nieuwe uitdagingen en er zullen ongetwijfeld nieuwe volgen.

Terechte trots

Voorzitter van het bestuur Milo Schoenmaker van het COA: “Er zijn door de jaren heen topprestaties geleverd door onze medewerkers. Een recent voorbeeld van zo’n prestatie is het vinden van plekken voor iedereen tijdens de vluchtelingencrisis (2015, 2016). Tijdens mijn werkbezoeken aan de opvang zie ik steeds weer de trots van medewerkers op hun werk. Ik denk dat dit heel terecht is!”

Activiteiten

Het COA markeert het jubileum op verschillende momenten dit jaar. Onder andere reist de tentoonstelling ‘100 jaar vluchtelingen’ rond (momenteel terug te vinden in de Rijnstraat in Den Haag) en tekenen we verhalen op van (oud)medewerkers, (oud)bewoners en (oud)vrijwilligers die we delen op het Plein en op de website. In de jubileumweek is er onder andere gebak voor alle medewerkers en bewoners en staat de jaarlijkse Dag van de Medewerker 4 juli in het teken van het jubileum.

Historie

Tot 1987 is er geen officiële opvang in Nederland geregeld. Als het aantal Vietnamese bootvluchtelingen toeneemt, evenals Tamils uit Sri Lanka, gaat dat jaar de Regeling Opvang Asielzoekers van kracht (ROA). Het Project Opvang Asielzoekers (POA) is verantwoordelijk voor de immateriële begeleiding in de eerste vier azc’s (Luttelgeest, Schalkhaar, Stevensbeek en Sweikhuizen). Verzelfstandiging van de asielopvang leidt in 1992 tot de Interim Stichting Opvang Asielzoekers (ISOA). Een jaar later worden ISOA en POA samengevoegd tot ‘de Centrale Opvang Asielzoekers. Op 1 juli 1994 is de Wet COA bekrachtigd, de datum waarop het Centraal Orgaan opvang asielzoekers als zelfstandig bestuursorgaan officieel start. Ketenpartner de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) start eveneens in 1994. Een totale tijdslijn publiceren we deze week op onze website.