Media-aandacht voor zwemveiligheid asielzoekers

Zwembaden in Heerhugowaard, Kampen en Weert lieten dinsdag 14 mei zien hoe ze asielzoekers leren zwemmen. Veel media kwamen af op deze zwemlessen.

Hart van Nederland en NH Nieuws filmden de kinderen van azc Heerhugowaard in Zwembad Waardergolf. Regionale kranten Noordhollands Dagblad en De Stentor en diverse lokale media kwamen ook langs.

Grotere kans op verdrinking

Nieuwkomers krijgen extra aandacht tijdens de Nationale Maand van de Zwemveiligheid, omdat de kans op verdrinking bij mensen van niet-westerse afkomst twee keer zo groot is als bij autochtone Nederlanders (CBS, 2017). Daarom is het van groot belang om asielzoekers voor te lichten over risico’s van water en dat ze vroegtijdig beginnen met leren zwemmen.

Maand van de Zwemveiligheid

Tot 17 mei is de Nationale Maand van de Zwemveiligheid en het COA is partner. De Nationale Raad Zwemveiligheid is de initiatiefnemer. Andere partners naast het COA zijn Pharos, Vereniging Sport en Gemeenten, Reddingsbrigade Nederland, Veiligheid NL, Nidos en GGD GHOR Nederland.

Voorlichting en zwemlessen

Op alle opvanglocaties geeft het COA voorlichting over zwemveiligheid in meerdere talen met leaflets, zwemvlogs, posters en op de bewonerswebsite MyCOA.nl. Bovendien streven we ernaar om alle kinderen op onze locaties zwemles aan te bieden. Inmiddels gebeurt dat op een groeiend aantal opvanglocaties. Een COA-locatie financiert minimaal de helft van de kosten van de zwemlessen. Soms alles. De rest worden door gemeenten of bijvoorbeeld stichting Leergeld betaald. Ook betalen bewoners soms een kleine bedrage.