Masterplan Ter Apel gepresenteerd

Aan de gemeenteraad en het college van de gemeente Vlagtwedde is dinsdag 20 november de stand van zaken rondom het masterplan gepresenteerd.

De afgelopen periode zijn ten aanzien van het masterplan twee belangrijke keuzes gemaakt. Er is gekozen voor het expansiemodel, wat inhoudt dat de bestaande locatie zal worden uitgebreid. Daarnaast zullen de werkzaamheden in het kader van de herontwikkeling uitgevoerd worden middels een geïntegreerd contract volgens het zogeheten Design & Build-principe.

Presentaties

In de middag werd de presentatie waarin Natalie Schellius, senior projectregisseur Huisvesting van het COA, de keuzes toelichtte eerst gegeven aan de COA-medewerkers van de locatie. ’s Avonds werd deze voor het college en de gemeenteraad herhaald, in aanwezigheid van onder andere voorzitter van het bestuur Jan-Kees Goet en waarnemend bestuurder Petra Ginjaar (portefeuille Uitvoering).

Bijeenkomsten

Gedurende dit traject zijn vanaf de start meerdere bijeenkomsten geweest van het COA en de gemeente Vlagtwedde. In de laatste bijeenkomst (voorjaar 2012) werden twee stedenbouwkundige modellen gepresenteerd.

Model

“Zowel het COA als de gemeente Vlagtwedde zijn enthousiast over hetzelfde model”, vertelt Jan-Kees Goet. “Het expansiemodel is nu gekozen en de reacties waren zonder uitzondering positief. Dit komt ook doordat we in dit traject nauw met de gemeente hebben opgetrokken.”

Toekomst

“In mijn inleiding heb ik verteld hoe goed het ook voor mij is om hierbij te zijn”, zegt Goet. “Dit gaat over de toekomst van het COA in de gemeente Vlagtwedde, maar zeker ook over de ontwikkeling van het COA in het algemeen.”

Constructief

Na de presentaties was er voor de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen. Goet: “Dit verliep positief. Er werden constructieve vragen gesteld en dit geeft aan dat dit een traject is dat goed verloopt. Aan bod kwam ook de lokale werkgelegenheid. “Voor individuele medewerkers, maar bijvoorbeeld ook voor lokale toeleveranciers”, aldus Goet. “Prima dat we daarover met elkaar in gesprek blijven en dat bijeenkomsten als deze de gelegenheid bieden om de verwachtingen over en weer te kunnen managen.”

Opvang

Opgave van de herontwikkeling van de locatie is maximaal 2000 opvangplaatsen te realiseren voor vier opvangmodaliteiten (col, pol, vbl en azc), evenals een clusterkantoor en een school met gymzaal.

Planning

De keuze voor het geïntegreerde contract voor de aanbesteding levert tijdsbesparing op. Volgens het Design & Build-principe contracteert het COA geen verschillende partijen via Europese aanbestedingen, maar één aannemer. Dat scheelt de tijd die we anders kwijt waren geweest met de procedures rondom het selecteren van een architect, constructeur of adviseurs. Het aanbestedingstraject en de voorbereidingen zullen tot medio 2015 duren. Streven is dat dan de eerste bouwfase start en de bouw in 2018 ‘werkgereed’ is.

Lees meer over: