Landelijke open azc dag ‘Mooie ontmoetingen’

De landelijke open azc dag trok dit jaar ruim 11.000 bezoekers. De vijfde editie van deze open dag stond vandaag opnieuw in het teken van ontmoetingen en viel samen met de Nationale Burendag.  

Op veertig opvanglocaties vertelden de organiserende organisaties over hun werkzaamheden op een opvanglocatie. Medewerkers en bewoners lieten zien dat er tal van activiteiten en programma’s zijn waar de bewoners dagelijks aan kunnen meedoen in de asielzoekerscentra en daarbuiten.

Milo Schoenmaker, bestuursvoorzitter COA: “De open azc dag biedt iedereen de gelegenheid om te zien hoe het werken en leven er op een azc aan toegaat. Ik vind het belangrijk dat dit gebeurt en het is mooi dat veel mensen een azc in de buurt hebben bezocht en kennis hebben gemaakt met bewoners, die zelf ook heel enthousiast hebben meegewerkt om deze dag te laten slagen. We blijven naast deze open dag continu de samenwerking met de omgeving zoeken.”

Mo Hersie, ambassadeur Vluchtelingenwerk Nederland: ”Geweldig dat al deze mensen zijn gekomen om vluchtelingen te ontmoeten. Als vluchteling kom je graag in contact met Nederlanders en door gesprekken als die van vandaag krijg je het gevoel erbij te horen. 

De landelijke open azc dag is een jaarlijks initiatief van Centraal Orgaan opvang asielzoekers, ministerie van Justitie en Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland.