Klantervaringsonderzoek IND, COA en DT&V

Binnen de Kleine Keten (IND, COA en DT&V) zijn we continu bezig om onze samenwerking en dienstverlening te verbeteren.

Om inzicht te krijgen in de beleving van de (uitgeprocedeerde) asielzoekers en de ketenpartners in de verschillende fases van de asielprocedure heeft het MTKK (Managementteam Kleine Keten) opdracht verleend aan onderzoeksbureau Kantar Public (voorheen TNS NIPO) om een kwantitatief onderzoek uit te voeren. Het gaat om een pilot onderzoek en het richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening, de informatievoorziening en de samenwerking.

Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit asielzoekers die met IND, COA en DT&V te maken hebben, of asielzoekers die een negatieve beschikking hebben ontvangen of alsnog, in beroep, een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daarnaast behoren medewerkers van de drie organisaties en externe partners tot de doelgroep van het onderzoek.

Opzet onderzoek

Het onderzoek zal plaatsvinden met behulp van een steekproef van bewoners op ongeveer twaalf asielzoekerscentra. Deze mensen wordt gevraagd een schriftelijke of digitale vragenlijst in te vullen die in hun eigen taal beschikbaar zal zijn. Daarnaast wordt een steekproef getrokken onder de medewerkers. Zij vullen online een vragenlijst in. De onderzoeken onder de asielzoekers en medewerkers vinden plaats in de maanden februari en maart 2017.

Lees meer over: