Jongeren en asielzoekers onder één dak in Stieltjesstraat Nijmegen

De bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) Stieltjesstraat in Nijmegen kregen op 1 december nieuwe bovenburen. Op de bovenste vier etages van het azc komen in totaal 51 jongeren te wonen. Op 7 december vond de eerste ontmoeting plaats.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft de bovenste etages van het azc nu niet in gebruik. Tegelijkertijd zijn jonge mensen op zoek naar woonruimte. Voor de integratie van asielzoekers is contact met Nederlanders belangrijk. Door samen in één gebouw te wonen, komen de asielzoekers makkelijker in contact met Nederlanders. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De jongeren en asielzoekers kunnen samen activiteiten organiseren of elkaar helpen, bijvoorbeeld met het leren van Nederlands. Vanaf 1 december zal gezamenlijk gekeken worden waar behoefte aan is. 

Pilot
Het samenwonen onder één dak in het azc Stieltjesstraat is een pilot. De opdracht van het COA is de opvang èn begeleiding van asielzoekers. Zodra een bewoner in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning start het COA met een programma dat bijdraagt aan kennismaking met en integratie in de Nederlandse maatschappij. Contact met Nederlanders draagt daaraan bij. Afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie en de groep bewoners kijkt het COA wat er mogelijk en wenselijk is. Daarbij zijn ook gemeentes belangrijke partners.

In het azc aan de Stieltjesstraat wonen nu 271 mensen, waarvan 115 kinderen. Daar komen nu 51 nieuwe bewoners van jongerenhuisvester Socius Wonen bij. Het azc is open tot september 2018.

Eerste ontmoeting

Het team van azc Stieltjesstraat had donderdag 7 december een openingmoment georganiseerd, compleet met sjoelbak en alcoholvrije bubbels. Lid van het bestuur Janet Helder van het COA (0p de foto met met links van haar locatiemanager Lian van Driel) opende de nieuwe verdiepingen officieel, samen met Maarten Spil, algemeen directeur van Socius Wonen en Bert Frings, wethouder van de gemeente Nijmegen.