Joeri Kapteijns nieuw bestuurslid COA

Joeri Kapteijns is met ingang van 1 november 2019 benoemd tot bestuurslid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Kapteijns was de afgelopen 4 ½ jaar werkzaam als directeur Regie Migratieketen bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Vanuit die rol is hij al uitstekend ingevoerd in het thema migratie en de rol van het COA hierin.  

Betrokken bij het COA

Kapteijns kijkt ernaar uit de overstap van beleid naar uitvoering te maken. “Vanuit JenV heb ik van dichtbij meegemaakt hoe belangrijk de opvang en begeleiding van asielzoekers is: het COA is een van de eerste organisaties waar een asielzoeker mee te maken krijgt in Nederland en dat eerste contact is cruciaal voor de volgende stappen richting integratie of vertrek. De afgelopen jaren is er veel veranderd op het terrein van migratie en het is mijn ambitie om het COA samen met zijn partners, zoals organisaties in de migratieketen en gemeenten, klaar te maken voor de ontwikkelingen in de toekomst,“ aldus Joeri Kapteijns

Goede samenwerking

COA bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker: “Ik ben er blij mee dat Joeri Kapteijns het COA-bestuur komt versterken. Hij kent het COA goed, hij is goed ingevoerd in de vreemdelingenketen en hij heeft er bewust voor gekozen om met zijn kennis en kunde de stap naar het COA te zetten. We hebben nu al een heel goede samenwerking, ik zie er naar uit om die samenwerking de komende jaren te intensiveren.”

Tweehoofdig bestuur

Het COA is bezig met een proces van organisatieontwikkeling. Hierin is vastgesteld dat het bestuur uit twee personen zal bestaan. Met de komst van Joeri Kapteijns zal het bestuur van het COA in november compleet zijn. De bestuursleden zullen de verdeling van portefeuilles in onderling overleg vaststellen.

Loopbaan en achtergrond

Drs. J. (Joeri) Kapteijns (1975) is sinds 2015 directeur Regie Migratieketen bij het directoraat-generaal Migratie bij het ministerie van JenV. Daarvoor was hij van 2010-2015 directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken bij het directoraat-generaal Jeugd en Sanctietoepassing bij het ministerie van JenV. In de periode 2004-2010 vervulde hij diverse directiefuncties bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, onder meer als plaatsvervangend en waarnemend directeur Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing.

Joeri studeerde Arbeid en Sociale Zekerheid, een multidisciplinaire studie Rechten, Economie en Sociologie aan de toenmalige Katholieke Universiteit Brabant (KUB).

Lees meer over: