Instroom COA: nog altijd ‘een azc per week’

Uit de cijfers die dinsdag 5 augustus door staatssecretaris Fred Teeven aan de Tweede Kamer zijn gestuurd blijkt dat het aantal mensen dat asiel zoekt in Nederland in juni fors omlaag is gegaan. De instroom in de opvang is echter onverminderd hoog en het COA blijft naarstig op zoek naar nieuwe opvanglocaties.

Uit de cijfers valt op te maken dat in de maand juni 1.758 mensen een eerste asielverzoek deden en dat dit een halvering is van het aantal van 3.438 in mei. Vooral het aantal mensen uit Eritrea is na een enorme piek in april en mei, in juni flink gezakt.

Syrië

Het aantal asielzoekers uit het door een burgeroorlog geteisterde Syrië blijft wel hoog en is in juni nog iets gestegen, naar 894.

Hoog

Hoewel de extreem hoge instroom van april en mei is afgenomen, blijft de instroom van het aantal asielzoekers met gemiddeld vijfhonderd per week, in relatie tot het eerste kwartaal van 2014, zeer hoog (bijgaande afbeelding geeft dit goed weer). Feitelijk welhaast een nieuw asielzoekerscentrum (azc) per week.

Tevens is er sprake van een toename van het aantal vluchtelingen dat wacht op een woning binnen een Nederlandse gemeente.

Half juni passeerde het COA de grens van 19.000 bewoners en in de week van 28 juli is de grens van 20.000 bewoners gepasseerd. Inmiddels verblijven 20.428 mensen in de opvang.

Locaties

Door de nog altijd hoge instroom dreigt een nijpend tekort aan opvanglocaties te ontstaan. Het COA maakt op dit moment gebruik van onder andere leegstaande kazernes en gevangenissen voor de opvang van asielzoekers.

Zoektocht

Bovenstaande cijfers geven aan dat het COA op zoek blijft naar capaciteit en naar alternatieven, zoals tijdelijke huisvesting in paviljoens. In Dronten en Luttelgeest worden half augustus de eerste bewoners in paviljoens tijdelijk gehuisvest.